• 99/01/30 - 10:30
  • 907
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

اجرای آراء کمیسیون نقل و انتقال متخصصین متعهد خدمت درمانی بهمن 98

بدینویله به اطلاع می رساند با عنایت به شیوع بیماری کووید- 19 و به منظور تامین نیروی انسانی تخصصی در راستای رفع نیازهای مبرم دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور ، تاریخ اجرای آراء کمیسیون موارد خاص نقل و انتقال متخصصین متعهد خدمت درمانی بهمن 98 از تاریخ 99/2/1 به 99/3/1 موکول می گردد.

لازم به ذکر است:

  1. آرای موافقت نقل و انتقال متخصصین در کمیسیون موارد خاص در صورتی که با توجه به رای شورایعالی پزشکی وزارت متبوع صادر شده باشد از تاریخ 99/2/1 قابل اجرا می باشد.
  2. در مواردی که حسب صلاحدید دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی به نیروی متخصص متعهد خدمت درمانی تسویه حساب داده شود می توان قبل از تاریخ 99/3/1 نسبت به نقل و انتقال متخصص اقدام نمود.

3. در صورتی که در دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی بار بیماری کرونا کاهش داشته باشد با تشخیص معاونت درمان آن دانشگاه/دانشکده نقل و انتقال متخصص متعهد خدمت درمانی قبل از تاریخ 99/3/1 قابل انجام خواهد بود.

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 206662
کلمات کلیدی