• 99/06/01 - 11:18
  • 3332
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه در خصوص تمدید زمان انتخاب محل خدمت و امکان ویرایش آن جهت دستیاران سال آخر

اطلاعیه


با توجه به درخواست های مکرر دستیاران سال آخر مبنی بر ویرایش انتخاب محل و همچنین عدم انتخاب محل از سوی برخی از دستیاران سال آخر و شمولیت انتخاب و استفاده از 50 امتیاز جهت کلیه دستیاران سال آخر متعهد آزاد ، صرفاً در صورت شروع کار ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از صدور ابلاغ تعیین محل، امکان انتخاب محل و ویرایش و حذف  یا اضافه نمودن 50 امتیاز  از ساعت 12 ظهر مورخ 99/6/1 لغایت 8 صبح 99/6/2 فراهم گردیده است.
لازم بذکر است دستیارانی که ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور ابلاغ شروع به کار نمایند در اولویت شهرستان محل خدمت در دانشگاه/ دانشکده محل خدمت نیز قرار خواهند گرفت.

توجه: لازم بذکر است هر گونه ویرایش در سامانه مذکور منجر به تغییر زمان ثبت نهایی داوطلب گردیده و آخرین زمان ثبت شده  ملاک عمل در اولویت بندی توزیع دستیاران سال آخر قرار خواهد گرفت و مسئولیت آن بر عهده داوطلب می باشد
  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 213451
کلمات کلیدی