• 98/11/19 - 08:58
  • 313
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اعلام زمان توزیع طرح یکماهه دستیاران سال آخر - فروردین ماه 99

طرح یکماهه - فروردین ماه 99

در راستاي اعزام طرح يكماهه دستياران سال آخر، مشمولين طرح يكماهه فروردین ماه طبق جدول زمانبندي شده (پیوست) با به همراه داشتن شناسنامه به آدرس: شهرك غرب، فلامك جنوبي، خيابان سيماي ايران، ساختمان ستاد مركزي وزارت بهداشت ، بلوك C، طبقه همكف ، گروه نیروی انسانی بیمارستانی و تخصصی مراجعه نمايند.

ساعت حضور

یکشنبه مورخ 98/12/4

دوشنبه مورخ 98/12/5

10:00

زنان و زایمان

جراحی عمومی

11:00

بیهوشی

جراحی مغز و اعصاب / رادیولوژی

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 199451
کلمات کلیدی