• 99/05/29 - 16:27
  • 5848
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

لیست متعهدین خاص سال جاری

قابل توجه دستیاران محترم سال آخر

جهت رویت لیست متعهدین خاص سالجاری (مستخدمین رسمی دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و یا سایر سازمانها و متعهدین سهمیه مناطق محروم دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی) به جز مشمولین خدمت مقدس سربازی به لینک ذیل مراجعه فرمایید. در صورت هرگونه مغایرت مراتب را به آدرس ایمیل avab@behdasht.gov.ir حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 99/06/01 اعلام فرمایید. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام مغایرت برعهده فرد می باشد.

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 213358
کلمات کلیدی

فایل ها