• 94/05/26 - 11:30
  • 316
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

شماره تماس معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كشور

.

tamas98.pdf

جهت دسترسي به معاونت های درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی کشور، آگاهي از نقاط مورد نياز ، شرايط كاري و ساير اطلاعات مورد نياز براي انتخاب محل جهت انجام خدمات مورد تعهد پس از فراغت از تحصيل شماره تماس معاونت درمان هاي كشور به شرح  فایل ذیل اعلام می گردد. 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 3306
کلمات کلیدی