• 93/10/27 - 16:05
  • 199
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

نتايج درخواست جابه جايي پزشكان متخصص فارغ التحصيل سال 93

.

به اطلاع آن دسته از فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي پزشكي در سال 93كه درخواست جابه جايي را در سايت تكميل نموده بودند مي رساند جهت آگاهي از آراء صادره كميسيون مي توانند از تاريخ27/10/93 با استفاده از شماره نظام پزشكي و كدرهگيري خود از طريق سايت http://avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmCmp.aspx  از نتيجه درخواست خود مطلع گردند.


تذكرات مهم :

1- از اعلام نتيجه كميسيون به صورت حضوري وهمچنين تماس تلفني معذوريم.

2- درخواست نقل و انتقال آن دسته از متقاضیانی که بدون دلیل موجه در دانشگاه های محل خدمت حضور نیافته اند در کمیسیون آتي نيز قابل طرح نمی باشد. بدیهی است تشخیص موجه بودن غیبت ایشان بر عهده دانشگاه ذیربط خواهد بود درخواست این گروه پس از اعلام شروع به کار از محل تعیین شده در جلسه آتی کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شدو به دليل حجم بالاي كار و عدم امكان پاسخگويي از مراجعه حضوري به گروه نيروي انساني بيمارستاني و تخصصي خودداري فرمايند.

3- متخصصين محترمي كه با درخواست آنان موافقت به عمل آمده است درخواست كتبي ممهور به مهر نظام پزشكي خود را مبني بر ارائه تعهد جهت شروع به كار ظرف يك هفته در محل خدمت جديد به شماره فاكس 81454615 ارسال نموده و 48 ساعت پس از آن جهت شروع به كار با معاونت درمان محل خدمت جديد تماس حاصل فرمايند.

  • گروه خبری : توزيع متخصص
  • کد خبر : 119733
کلمات کلیدی