افتتاح نخستین آزمایشگاه تشخیص ملکولی دولتی در جنوب کرمان
گزارش تصویری

افتتاح نخستین آزمایشگاه تشخیص ملکولی دولتی در جنوب کرمان

نخستین آزمایشگاه تشخیص ملکولی دولتی در جنوب کرمان با اعتباری بیش از 5 میلیارد تومان با حضور فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، فرماندار جیرفت و ... در بیمارستان امام خمینی جیرفت افتتاح شد.