• 92/06/30 - 06:32
  • 29
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اولین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه برگزار شد

اولین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یا حضور کلیه اعضای کمیته در محل سالن اجلاس دانشگاه تشکیل گردید . . .

اولین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یا حضور کلیه اعضای کمیته در محل سالن اجلاس دانشگاه تشکیل گردید. در ابتدای این جلسه پس از یاد و نام خدای متعال، سرپرست کمیته جناب آقای باقری ضمن خیرمقدم خدمت اعضای محترم کمیته و معرفی اعضاء به یکدیگر مطابق برنامه از قبل ترسیم شده بعنوان دستورکار اولین جلسه به تشریح کلیات برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه پرداختند. در تشریح این موضوع آمده است که فرایند تعیین، تنظیم و تدوین سیستماتیک ماموریت، دورنما، اهداف دور برد، استراتژیها، سیاست های اصلی و مهمترین هدف های کوتاه مدت در یک سازمان را برنامه ریزی استراتژیک می نامند. هر دانشگاه برای اینکه به اهداف درازمدت خود دست یابد، لازم است در مقابل وضعیت و موقعیت‌های متغیر محیط و نوآوری‌های تکنولوژی و ارزش‌های اجتماعی، خود را آماده نماید. تغيير در شرايط محيط، سياستها، نگرشها، ديدگاهها، ساختارها، نظامها و . . . عواملي هستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ريزي تأثير گذاشته و در نهايت باعث تغيير برنامه مي گردند. برنامه ريزي در شكل سنتی، ظرفيت و توانايي مقابله با چنين تغييراتي را نداشته و منجر به شكست رسالت سازمان ميگردد. بر این اساس در جلسه مذکور مقرر شد با استفاده از مدل برایسون و روش ماتریس SWOT ( تحلیل نقاط قوت- ضعف- فرصت و تهدید) بر اساس یک زمانبندی مشخص برنامه استراتژیک 5 ساله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای نیل به اهداف کلان و رسالت و چشم انداز دانشگاه در جامعه تنظیم گردد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,جيرفت
  • کد خبر : 94223
کلمات کلیدی