• 99/04/15 - 13:58
  • 72
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

انجام بیش از 7 هزار ماموریت اورژانسی طی سه ماه نخست امسال

رئیس اورژانس و پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در سه ماه ابتدای امسال 7 هزار و 18 ماموریت اورژانسی در سطح خراسان شمالی انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری وب دا، دکتر تقی دولت آبادی اظهار کرد: در سه ماه ابتدای امسال 7 هزار و 18 ماموریت اورژانسی در سطح خراسان شمالی انجام شده که هزار و 221 ماموریت آن حوادث تصادفی و پنج هزار و 797 ماموریت نیز حوادث غیر تصادفی بود.
وی با اشاره به ماموریت های غیرتصادفی گفت: این ماموریت ها شامل بیماری‌های مختلف مانند بیماری های قلبی، تنفسی، مسمومیت‌ها، زنان و زایمان و... و حوادث مانند سقوط، غرق شدگی، نزاع و... می شوند و طی سه ماه ابتدای سال 3 هزار و 570 ماموریت شهری و 2 هزار و 227 ماموریت جاده ای انجام شد که 3 هزار و 33 اعزام به بیمارستان داشتیم، 229 نفر در محل درمان شدند و 149 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
دولت آبادی درخصوص ماموریت های تصادفی نیز بیان کرد: این ماموریت ها شامل حوادث ترافیکی در سطح استان می شود و طی سه ماه ابتدای سال 713 ماموریت شهری و 508 ماموریت جاده ای بوده که جمعا هزار و 316 اعزام به بیمارستان داشتیم، 3 نفر در محل درمان شدند و 12 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
وی در رابطه با میانگین کل زمان رسیدن بر بالین بیمار گفت: حدود 8 دقیقه زمان صرف می شود تا نیروهای اورژانس ما در ماموریت های شهری بر بالین بیمار برسند که این زمان در ماموریت های جاده ای حدود 19 دقیقه است.
دولت آبادی ادامه داد: هزار و 848 ماموریت شهری با میانگین کمتر از 8 دقیقه و هزار و 16 ماموریت جاده ای با میانگین کمتر از 14 دقیقه به محل حادثه رسیده است.
وی با بیان اینکه طی سه ماه نخست امسال 13 هزار و 308 تماس با مراکز اورژانس گرفته شده است، افزود: از این تعداد 6 هزار و 969 تماس منجر به اعزام آمبولانس شد و 3 هزار و 373 تماس مشاوره ای و 2 هزار و 966 تماس نیز مزاحم تلفنی بود.

  • گروه خبری : خراسان شمالي
  • کد خبر : 210333