کنترل بیماری کرونا در مدارس/4

کنترل بیماری کرونا در مدارس/4

دانش آموزان هنگام استفاده از سرویس های ایاب و ذهاب عمومی از ماسک استفاده کنند و گچ یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش آموزان جدا باشد.

کنترل بیماری کرونا در مدارس/3

کنترل بیماری کرونا در مدارس/3

از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن یا ضدعفونی خودداری و در نماز خانه ها از مهر و سجاده شخصی استفاده شود.

کنترل بیماری کرونا در مدارس/2

کنترل بیماری کرونا در مدارس/2

ورود و یا حضور دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان دارای علائم بیماری کرونا تحت هر شرایطی به مدرسه ممنوع است.

کنترل بیماری کرونا در مدارس/1

کنترل بیماری کرونا در مدارس/1

در بازگشایی مدارس به عنوان یکی از اماکن تجمعی، فراهم کردن شرایط لازم برای حفظ سلامت فرهنگیان، دانش آموزان و سایر کارکنان که بالغ بر 15 میلیون نفر جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به منظور کاهش مواجهه، قطع زنجیره تماس بیماری کووید19 از اهمیت بالایی برخوردار است.