• 99/02/09 - 17:00
  • 3748
  • زمان مطالعه : 17 دقیقه

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 1: الف- ب

قسمت 1: الف ب (آبادان، اراك، اسدآباد، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایرانشهر، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند، بهبهان

دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي،‌ درماني آبادان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترشکراله سلمان زاده رامهرمزی

رئیس دانشکده

53384021

53384020

061

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

2

دكتر حجت اله جانبی

معاون درمان

53384012

53384013

061

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

3

دکترفرشید بهشتی

معاون توسعه مديريت و منابع

53384028

53384028

061

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي

4

دکترآرش یلانی

معاون بهداشتي

53329308

53320097

061

خیابان 15 احمد آباد-معاونت یهداشت

5

دکتر سارا مبارک

معاون آموزشي، تحقیقات و آموزشی

53267800

53262618

061

روبروی فرودگاه- مجتمع آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

6

دکترسید عابدین حسینی

معاون دانشجویی وفرهنگی

53267800

53262618

061

روبروی فرودگاه - مجتمع آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

7

دکترهدا مجیری

معاون غذا ودارو

53329017

53329018

061

بین خیابان 1 احمد آباد وبلوارولایت- روبروی باغ پرندگان

8

حسین کاید خورده

مدير روابط عمومي

53384024

53384024

061

خيابان ذوالفقاري- ابتداي 30 متري- دانشكده علوم پزشكي


دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي،‌ درماني اسدآباد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتربهنام رضا مخصوصی

سرپرست دانشگاه

33122499

33122231

081

اسدآباد-میدان امام ستاد دانشکده

2

دکترسعید شفیقیان

معاونت درمان

33122499

33122231

081

اسد آباد- میدان امام ستاد دانشکده

3

دکتر محمد جواد نظری پویا

معاونت بهداشتی

33115338

33115338

081

انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه-

4

دکترحمید رضاعادلی بهروز

معاون آموزشی

33132015

33132015

081

اسدآباد - بلوار22بهمن -معاونت آموزشی

5

دکترمنصورحیدری

معاونت توسعه

33115415

33115415

081

میدان امام خمینی(ره) - دانشکده علوم پزشکی اسد آباد

6

حسین سلیمانی

روابط عمومی

33122499

33122231

081

اسد آباد- میدان امام -ستاد دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترسید محمد جمالیان

رئیس دانشگاه

33135760

33134766

086

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکتر جواد نظری

معاون بهداشتی

33678631

33678633

086

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان-ساختمان شماره 2

3

دکتر بهمن صادقی سده

معاون درمان

33133100

33134001

086

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی-جنب بیمارستان امیرکبیر- ستاد دانشگاه

4

دکترسعید چنگیزی آشتیانی

معاون آموزشی

34173638

34173639

086

اراک- میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیر المومنین (ع)

5

دکترعلیرضا کمالی

معاون تحقیقات و فناوری

34173638

34173639

086

 

اراک - میدان انقلاب- جنب بیمارستان امیرالمومنین(ع)

6

دکترفخرالدین شریعتمداری

معاون دانشجویی و فرهنگی

3130021

3123881

086

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

7

دکتر علی علی محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33137400

33130352

086

اراک- خ شهید شیرودی- خ علم الهدی ستاد دانشگاه

8

دکتر عباس علیمرادیان

معاون غذا و دارو

33678626

33678627

086

اراک- شهرک مصطفی خمینی- کوی گلستان- ساختمان شماره 2 دانشگاه

9

یاسر قربانی

سرپرست روابط عمومی

33134501

33134766

086

اراک خ شهید شیرودی خ علم الهدی-جنب بیمارستان امیرکبیر- ستاد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر شهرام حبیبزاده

سرپرست دانشگاه

33522100

33522081

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

2

دکتربابک نخستین

معاون امور بهداشتی

33522171

33521800

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

3

دکتر محمدرضا رضائی بنا

معاون درمان

33522078

33522077

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری ، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

4

دکتر مسعود انتظاری

معاون آموزش و تحقیقات و فناوری

33522083

33522082

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

5

دکتر بهروز دادخواه

معاون دانشجویی و فرهنگی

33510056

33512877

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

6

دکتربهزاد داورنیا

معاون پشتیبانی

33522091

33522092

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

7

دكتر محسن ارزنلو

معاون غذا و دارو

33518307

33516514

045

خیابان باکری، خ سیزده آبان

8

دکتر شهاب بهلولی

معاون تحقیقات و فناوری

33534776

33534757

045

انتهای خ دانشگاه،جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس

9

محمد ذاکر توسلی

مدیر روبط عمومی

33522217

33522194

045

انتهای خ دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، مجتمع اداری پردیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر جواد آقازاده

ریاست دانشگاه

32226020

31927352

044

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستادمرکزی دانشگاه

2

دکتررسول انتظار مهدی

معاونت بهداشتی

33466800

33440197

044

ارومیه-خیابان شهید بهشتی روبروی مسجدقبامعاونت بهداشتی

3

دکتر ابراهیم حسنی

معاونت درمان

32220633

32220633

044

فلکه جهاد اول خ راهنمایی

4

دکترکامران دهقان

معاونت آموزشی

32237399

32240655

044

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کویاورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

5

دکترعلی احمد آقاپور

معاونت دانشجویی و فرهنگی

32242130

32231965

044

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستادمرکزی دانشگاه

6

دکتر علی اکبر موسوی ویری

 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

32233770

32229059

044

ارومیه-بلوار رسالت-انتهای کوی اورزانس-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترجلال غفارزاده

معاونت غذا ودارو

32788868

32765657

044

ارومیه ابتدای جاده سلماس -خیابان شهید دکتر قلیپور-معاونت غذاو دارو

8

دکتر ایرج محبی

معاونت تحقیقات و فناوری

32231930

32240642

044

ارومیه -بلوار رسالت-انتهای کوی اورژانس-ستاد مرکزی دانشگاه

9

دکترعلی افشانی

مدیرروابط عمومی

32220979

32229059

044

ارومیه -بلواررسالت- انتهای کوی اورژانس - ستاد مرکزی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر اسحق ایلدرآبادی

رئیس دانشکده

37241405

37241407

058

اسفراین، خ طالقانی

2

دکترعلی اصغرنشاط

معاونت آموزشی و دانشجویی، فرهنگی

37238757

37238757

058

اسفراین- خ امام رضا(ع)

3

دکترعیسی توحیدی

معاونت درمان

37241702

-

058

اسفراین - خ طالقانی

4

حمید رضا کریمی مطلق

معاونت توسعه مدیریت و منابع

37223510

37222443

37223509

058

اسفراین - خ طالقانی

5

دکتر نادر نیک پرست

معاونت بهداشتی

37223508

37223509

058

اسفراین - خ طالقانی

6

علی طالبی

مدیرروابط عمومی

37241402

37241407

058

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترطاهره چنگیز

رئیس دانشگاه

37929500

36685145

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

دکترکمال حیدری

معاون بهداشتی

34485558

34471005

031

خیابان ابن سینا- جنب بیمارستان امین

3

دکتربهروزکلیدری

معاون درمان

36629928

36620745

031

خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)

4

دکترمحمدرضا صبری

معاون آموزشی

37928000

36682006

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

5

دکترعلی موحدیان

معاون پژوهشی

37923060

36687898

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر علیرضا یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

37929600

36685145

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترعباس جعفریان دهکردی

معاون غذا و دارو

37923400

36696913

031

خیابان هزار جریب- کوچه ششم

8

دکترذبیح اله شاهمرادی

معاون اجتماعی

37923385

-

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

9

دکترآرش نجیمی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

36685490

36685145

031

خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر فرهاد ابول نژادیان

سرپرست دانشگاه

33339092

33335024

33335200

061

اهواز- گلستان-روبروی سازمان اب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی - سازمان مرکزی طبقه سوم

2

دکتر شکر الله سلمان زاده

معاون بهداشتی

33339196

3333067

061

اهواز امانیه خیابان فاطمی روبروی نیروی انتظامی

3

دکتر مهران ورناصری

معاون درمان

333374463333502

33333092

061

اهواز -فلکه ساعت- امانیه خیابا ن خرم

4

دکترمحمد بدوی

معاون توسعه پژوهش وفناوری

33738383

33361544

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

5

دکتر ساسان موگهی

معاون فرهنگی دانشجویی

33330961

33330794

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

6

دکتر سید احمد حسینی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333179

33335200

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

7

دکتر حسین برزگر

معاون غذا و دارو

32232364

32232365

061

اهواز خ آزادگان خ نظام وفا بین خیابان شهید رستگاری و شهید آهنگری

8

دکترنوذردرستان

 

معاونت اجتماعی

33738237

-

061

اهواز-گلستان-روبروی سازمان آ ب و برق

9

دکترحاتم بوستانی

معاونت توسعه آموزش

33337077

33367868

061

اهواز-گلستان -روبروی سازمان آب وبرق

10

دکترحسین کاملی

سرپرست روابط عمومی

 

33337076

33738443

33738316

33367566

33335200

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی

رئیس دانشگاه

86702602

88622666

021

بزرگراه شهيد همت غرب بين تقاطع شيخ فضل ا... وشهيد چمران طبقه 6ستاد مرکزی

2

دکتربابک عشرتی

معاون بهداشت

66709083

66705178

021

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه سوم

3

دکترنادرتوکلی

معاون درمان

66707140

66700402

021

تقاطع خیابان جمهوری و حافظ (زیر پل حافظ) ساختمان قدیم وزارت بهداشت - طبقه چهارم

4

دكتر علی مظاهری نژاد

معاون آموزشي

86702280

86702237

021

بزرگراه همت جنب برج میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران- طبقه 5 ستاد مرکزی

5

دكتر محمود رضا محقق

معاون توسعه مدیریت ومنابع

86702402

88622620

021

بزرگراه شهید همت برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران -طبقه 4 ستاد مرکزی

6

دكترفاطمه فتحی

معاون غذاودارو

88779118

88195434

021

میدان آرژانتین-خ الوند بعد از کوی سی و هفتم

7

دکتریوسف شفائی خانقاه

معاون دانشجویی

86703780

88610122

021

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا...نوری وشهید چمران

8

عباس متولیان

معاون تحقیقات و فناوری

86704833

88622703

021

بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران

9

دکتر مهدی مقتدایی

معاون بین الملل

86702030

88622692

021

بزرگراه همت جنب برج میلاد-دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه 5 ستاد مرکزی

10

دکترسید احمد احمدی

مشاورورئیس دانشگاه و مدیرروابط عمومی

86702708

88622675

021

بزرگراه شهيد همت غرب بين شيخ فضل ا... وشهيد چمران

دانشکده علوم  پزشکی ایرانشهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر مهران امینی فرد

رئیس دانشکده

37210651

37210659

054

ایرانشهر بلوار امام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

2

تهمینه صالحیان

سرپرست آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

37210485

37210485

054

ایرانشهر-بلواربلوچ- خ بهداشت

3

دکتر مصطفی امینی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

37210245

37210246

054

ایرانشهربلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

4

دکترکامران کردی

معاون درمان

37222280

37222280

054

ایرانشهر خ نورشمالی ستاد معاونت بهداشتی

5

دکتر فرهاد دادگر

سرپرست معاونت بهداشتی

37226463

37221186

054

ایرانشهرخ نورشمالی ستاد معاونت بهداشتی

6

شهلا میرلاشاری

مسئول مشارکتهای اجتماعی

37213891

-

054

ایرانشهربلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

7

دکتر مینا آژوغ

مدیریت غذا ودارو

37210646

37210646

054

ایرانشهر-بلواربلوچ- ساختمان شماره2 دانشکده

8

منوچهر پرنیان خوی

سرپرست اداره روابط عمومي

37210239

-

054

ایرانشهر بلوارامام خمینی (ره) ستاد مرکزی دانشکده

دانشگاه  علوم پزشکی ایلام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترمحمد کریمیان

رییس دانشگاه

33334060-33334080

33333647

084

ایلام- میدان کشوری -بلوار آزادی-ستاد مرکزی دانشگاه

2

ایرج پاکزاد

معاون توسعه

33335010

33331936

084

 

3

راضی ناصری فر

معاون بهداشتی

32228180

32228134

084

ایلام -میدان کشوری- بلوار مدرس- جنب بنیاد شهید

4

فیروز بالاوندی

معاون درمان

33337542

33337180

84

ایلام -میدان شهید کشوری -ابتدای بلورآزادی

5

روح اله استاک

معاون دانشجویی و فرهنگی

32227146

32227146

084

ایلام - بانگنجاب -پردیس آموزشی

6

رضا ولی زاده

معاون آموزشی

32227134

32227136

084

ایلام -بانگنجاب -پردیس آموزشی

7

مهتاب شاهماری

معاون غذا و دارو

32232520

32232521

084

ایلام -میدان شهید کشوری

8

غلامرضا کلوندی

معاون تحقیقات و فناوری

32235724

32235721

084

ایلام -بانگنجاب-پردیس آموزشی

9

محبوب رستم زاد

سرپرست روابط عمومی

33363913

33333647

084

ایلام -میدان شهید کشوری -ابتدای بلوارآزادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترفرزادجلالی

رئیس دانشگاه

32195100

32199015

32190181

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

2

دکترمصطفی جوانیان

معاون بهداشتی

32332971

32363875

011

بابل خ مدرس میدان باغ فردوس

3

دکترسید مصطفی قاسم زاده

معاون درمان

32194714

32194744

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر پرویز امری

معاون آموزشی

32190624

32190624

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر مهدی پور امیر

معاون دانشجویی فرهنگی

32198490

32190594

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر عین الله زاهد پاشا

معاون توسعه ومدیریت منابع

32190588

32129016

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

7

دکترمحسن رضا زاده

معاون غذا و دارو

32194711

32194745

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتررضا قدیمی

معاون تحقیقات و فناوری

32197667

32197667

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

9

دکترمهدی شهبازی

رئیس روابط و امور بین الملل عمومی

32194719

32194719

011

بابل خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی بم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر عباس عباس­زاده

رئیس دانشگاه

44341120

44340847

034

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

2

دکترشیرین نصری

معاون بهداشتی

44342591

44342591

034

بم-بلوارشهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمانمرکزی

3

دکتر رضا علی نژاد

معاون توسعه

44342422

44342422

034

بم-بلوار شهید رجائی-محل سایت اداری-ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکترخاطره محمدی تهرودی

معاون درمان

44343738

44343738

034

بم-بلوار شهیدرجایی-محل سایت اداری-ساختمانمرکزی

5

دکتر حسین آقا عسکری

معاون آموزشی

44219248

44219248

034

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس دع پ بم

6

دکترصوفیا پورطاهری

معاون غذاودارو

44342457

44342457

034

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

7

دکترفریبا برهانی

معاون تحقیقات وفناوری

44219074

44219074

034

بم-بلوار خلیج فارس-پردیس-دع پ بم

8

مهندس محمد بنی اسدی

معاون دانشجویی فرهنگی

44219238

44219238

034

بم-بلوارخلیج فارس-پردیس دانشگاه

9

شهرام ناروئی

مدیر روابط عمومی

44341120

44340847

034

بم-بلوار شهید رجایی-محل سایت اداری-ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترحسین فرشیدی

رییس دانشگاه

33334275-6

33335933

33331991

076

بلوارشهید چمران- جنب استانداری قدیم

2

دکترمحمود حسین پور

معاون بهداشتی

33564561

33562270

076

خیابان 22بهمن بلوار شهدای محراب کوچه کوثر 6

3

دکتر عبدالله غریب زاده

معاون درمان

33330571

33330574

33340403

076

آزادگان -شمال شرقی پارک شهدا

4

دکتر مهدی حسنی آزاد

معاون آموزشی

33337610-11

33337618

076

بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید محمدی ضلع شرقی بیمارستان

5

صدیقه عابدینی

معاون دانشجویی و فرهنگی

38879145

33335392

33333287

076

بلوار شهید چمران-جنب استانداری

6

دکترسعید کاشانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33333288

33333289

076

بلوار شهید چمران جنب استانداری

7

دکترغلامعلی جاودان

معاون غذا و دارو

33758540-1

33758541

076

خیابان دانشگاه-ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس-خیابان نوروز

8

دکتر تیمورآقا ملایی

معاون تحقیقات و فناوری

33335794

33337192

33337594

33337192

076

بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید محمدی ضلع شرقی بیمارستان

9

دکتر فاطمه نوروزیان

مشاور رییس دانشگاه و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

33344429 33335934

33335934

076

بلوار شهید چمران-خیابان استانداری روبروی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترسعید کشمیری

رئیس دانشگاه

33323121-2

33323121

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان

معاون بهداشتی

33330739

33322078

33326741

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

3

دکترجعفر زاعی زاده

معاونت   درمان

33324747

33328819

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

4

دکترغلامرضاخمیسی پور

معاون تحقیقات و فناوری

33450178

33450161

077

بوشهر-پردیس، خ سبز آباد-جنب بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی

5

دکترصمد اکبرزاده

معاون آموزشی

33450236

333450235

077

بوشهر- پردیس، خ سبز آباد- جنب بیمارستان تامین اجتماعی - سلمان فارس

6

دکتر اکرم فرهادی

معاون دانشجویی وفرهنگی

33450162

33450161

077

بوشهر-پردیس، خ سبزآباد، جنب بیمارستانتامین اجتماعی سلمان فارس

7

دکترایرج بیژنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33328721

-

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

8

دکتر يحيي رضايي

معاون غذا و دارو

33324797

33331750

077

بوشهر- خیابان امام خمینی-روبروی مسجد توحید

9

سید مجید حسینی

مدیر   روابط عمومی و امور بین الملل

33321621

33321621

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترسعید کشمیری

رئیس دانشگاه

33323121-2

33323121

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان

معاون بهداشتی

33330739

33322078

33326741

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

3

دکترجعفر زاعی زاده

معاونت   درمان

33324747

33328819

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

4

دکترغلامرضاخمیسی پور

معاون تحقیقات و فناوری

33450178

33450161

077

بوشهر-پردیس، خ سبز آباد-جنب بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی

5

دکترصمد اکبرزاده

معاون آموزشی

33450236

333450235

077

بوشهر- پردیس، خ سبز آباد- جنب بیمارستان تامین اجتماعی - سلمان فارس

6

دکتر اکرم فرهادی

معاون دانشجویی وفرهنگی

33450162

33450161

077

بوشهر-پردیس، خ سبزآباد، جنب بیمارستانتامین اجتماعی سلمان فارس

7

دکترایرج بیژنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33328721

-

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

8

دکتر يحيي رضايي

معاون غذا و دارو

33324797

33331750

077

بوشهر- خیابان امام خمینی-روبروی مسجد توحید

9

سید مجید حسینی

مدیر   روابط عمومی و امور بین الملل

33321621

33321621

077

بوشهر-خیابان معلم روبروی مصلای نماز جمعه

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

رئیس  دانشگاه

32430075

32430076

056

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر کامبیز مهدیزاده

معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان

32395400

32345672

056

خیابان معلم بعد از چهارراه معلم دانشگاه علوم پزشکی

3

دکترجلال احمدی

معاون درمان

32381342

32381399

056

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر فرشید عابدی

معاون آموزشی

32395600

32440447

056

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر عباس جوادی واشان

معاون فرهنگی و دانشجویی

32395301

32430142

056

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

6

دکترحسین دهقانی

معاون توسعه مديريت و منابع

32395100

32440450

056

خیابان غفاری دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر کبری ناصری

معاون غذا و دارو

32395702

32381114

056

خیابان معلم- میدان مادر- معاونت غذاودارو

8

دکترطوبی کاظمی

معاون تحقيقات و فناوري

32381200

32440388

056

خیابان غفاری-سازمان مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی

9

شيرعلي يعقوب پور

مدیر روابط عمومی

32395050

32430086

056

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر قدرت­اله شاکری نژاد

سرپرست دانشكده

52835094

52830230

061

شهرستان بهبهان- خیبان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

2

دکتر محسن نیک رو

معاونت توسعه مديريت ومنابع

52835094

52830230

061

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

3

دکترمحمدرضا ربیعی

معاونت درمان

52839011

52830230

061

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

4

دکترعلی ویسی

معاونت آموزش

52887201

52830230

061

شهرستان بهبهان-فلکه محسنی- جنب پارک بعثت- فرهنگسرا ( بهبهانیان)

5

دكتر محسن شبرو

معاونت بهداشت

52838110

52835876

061

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

6

خانم دکتر حدادی فر

مدیریت غذا و دارو

52835094

52830230

061

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

7

دکتر صدراله چمن

مدیریت روابط عمومی

52816292

52830230

061

 

 

 

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهید زاده

 

قسمت 1: الف ب (آبادان، اراك، اردبیل، ارومیه، اسفراین، اصفهان، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بندرعباس، بم، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان

قسمت 3: ش ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه

قسمت 4: گ ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 27885
کلمات کلیدی