• 99/02/09 - 10:00
  • 1232
  • زمان مطالعه : 17 دقیقه

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 2: ت- س

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، خمین، خوی، خلخال، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر محمد حسین صومی

رئیس دانشگاه

33346147

333342761

041

ستاد مرکزی دانشگاه - خیابان گلگشت

2

دکترعباسعلی درستی

معاون بهداشت

32330184

32370787

041

آخر خیابان ثقه الاسلام-منبع آب مرکز بهداشت

3

دکترمهدی نظری

معاون درمان

33356820

33357284

041

خ آزادی-انتهای خ گلگشت –روبروی دانشکده دندانپزشکی

4

دکترعلی تقی زادیه

معاون آموزشی

33340003

33340003

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره2دانشگاه

5

دکتر محمد آقازاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

33363766

33363766

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

6

دکترسیدیعقوب فتح الهی

معاون توسعه

33355934

33355934

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

7

دکتر محبوب نعمتی

معاون غذا و دارو

34424446

34429393

041

تبریز –انتهای خیابان راه آهن روبروی بوستان شنب غازان

8

دکتر محمد سمیعی

معاون تحقيقات و فناوري

33357310

33344280

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

9

دکتر سید جمال حسینی اقدم

مدیر روابط عمومی

33355941

33355941

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترحسین ابراهیمی پور

رئیس دانشگاه

52226010

5228021

051

خیابان قره نی- قره نی1- ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر الهام بهره مند

معاون بهداشتی

52228027

52220220

051

بلوارمدرس بین مدرس 5و7

3

دکترمحمدرضا یهروز

معاون درمان

52239314

522393124

051

ربت حیدریه- خیابان قره نی-نبش قره نی 12

4

دکتر حسن اژدری

معاون آموزشی و پژوهشی

52226114

52226114

051

خیابان فردوسی شمالی -خیابان رازی- ستاد دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

5

دکتر علی قربانی

معاون فرهنگی دانشجویی

52246057

52228021

051

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشگاه

6

غلام عباس نوری

مدیر توسعه مدیریت ومنابع

52228025

52245762

051

خیابان قره نی- قره نی 1- معاونت توسعه دانشگاه

7

دکتر سیدجواد حسینی

معاون غذا و دارو

52246170

52226112

051

خیابان فردوسی شمالی-فردوسی34

8

غلامرضا میری

مدیر روابط عمومی

52224646

5228021

051

خیابان قره نی- قره نی 1 - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

 

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترمحمد افکار

ریاست دانشکده

52523838

52522791

051

خراسان رضوی تربت جام خیابان شهید بهشتی

2 دکتر هومن محمد زاده معاونت درمان 52539864 52539864 051 خراسان رضوی-تربت جام- خیابان شهید بهشتی

3

دکتر حامد محمدی

سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی فرهنگی و دانشجویی

52523522

52523225

داخلی 208

051

تربت جام- خیابان شهید بهشتی

4

مهندس محمد رحیمیان

معاونت بهداشتی

52525801

52520622

051

خراسان رضوی -تربت جام-خیابان شهید بهشتی

5 دکتر لیلا عبدالرحمانی مدیریت دارو و غذا 5238299 52529411 051 خراسان رضوی- تربت جام- خیابان شهید بهشتی

6

محمد گل محمدی

سرپرست واحد روابط عمومی

52525113

52525113

051

تربت جام- خیابان شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترعباسعلی کریمی

رئیس دانشگاه

66405666

66419537

66419541

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

2

دکترعلیرضادلاوری

معاون بهداشت

66707529

63453101-2

63453104

021

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک252- طبقه اول

3

دکتر مهدی رضایی

معاون درمان

66760433

66707684

021

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک 252- طبقه دوم

4

دکتر امیرعلی سهراب پور

معاون آموزشی

66418985

66495947

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هفتم- اتاق701

5

دکتر فرزین حلب چی

معاون دانشجویی

88954926

88962554

021

خیابان انقلاب خیابان قدس ساختمان 43

6

دکتر محمودبیگلر

معاون توسعه، مدیریت و منابع

66413171

66418885

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

7

دکتر منان حاجی محمودی

معاون غذا و دارو

66977647

66412653

021

خیابان انقلاب- خیابان قدس- نبش خیابان طالقانی-

8

دکترمحمد علی صحرائیان

معاون پژوهشی

2-88987381

88989664

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

9

دکتررامین کردی

معاون بین الملل

88912091-4

88898532

021

بلوارکشاورز-خیابان فلسطین جنوبی - خیابان دمشق- پلاک 21- طبقه دوم

10

دکترعبدالرحمن رستمیان

معاون فرهنگی

42910323

42910321

021

خیابان ایتالیا- تقاطع خیابان قدس - پلاک 49- ساختمان شفا- طبقه سوم

11

دکتر ماشاءاله ترابی

رئیس دفتر رییس دانشگاه مدیر روابط عمومی

42911000

42911450

021

خیابان ایتالیا- تقاطع خیابان قدس-پلاک 49- ساختمان شفا-طبقه چهارم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر محمد رحمانیان

ریاست دانشگاه

54447760

54344002

071

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه طبقه سوم-حوزه ریاست

2

دکتر مجید ارجمند

معاون بهداشتی

54456992

54456991

071

جهرم انتهای بلوارشهید مطهری- حوزه معاون بهداشتی

3

دکتر قهرمان بمانا

معاون درمان

54337060

54337060

071

بلوار استاد مطهری پردیس دانشگاه

4

دکتر اباذر روستازاده

معاون آموزشی

54331520

54440823

071

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

5

دکتر محسن حجت

معاون دانشجویی و فرهنگی

54345000

54345000

071

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

6

دکتر مهدی مصلی نژاد

معاون توسعه و منابع انسانی

54340402

543344001

071

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

7

دکتر ابوالفضل نیکو سیر

معاون غذا و دارو

54345036

54345037

071

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

8

دکتر کاووس صلح جو

معاون پژوهشی قائم مقام رئیس دانشگاه

54440821

54440821

071

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

9

دکتر محمد جواد موحد

مسئول روابط عمومی

54336604

54344002

071

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتراصغر مکارم

رئیس دانشگاه

43319085

43315990

034

جیرفت - میدان شاهد-ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکترنادر پورجمالی

معاونت توسعه و مدیریت منابع

43315993

43315995

034

جیرفت -میدان شاهد - ستاد مرکزی دانشگاه

3

دکترعلی اصغر خیرخواه

معاونت بهداشتی

43266062

43266015

034

جیرفت - چهارراه صاحب آباد

4

دکتر علی کمالی

معاونت آموزش

43318084

43318084

034

جیرفت- بلوارپاسداران-دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر علی سالاری مقدم

معاونت درمان

43264516

43264529

034

جیرفت-خیابان پرستار- روبروی بیمارستان آیت ا.... کاشانی

6

محمدرضا مشایخی دولت آبادی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

43318085

43318085

034

جیرفت -بلوارپاسداران-دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر محمد امیر پور

معاونت غذا ودارو

43214511

43214511

034

جیرفت-خیابان قرنی-پلاک182- جنب مرکزبهداشت

8

دکتر فاطمه سیدی

معاونت تحقیقات و فن آوری

43318084

43318084

034

جیرفت -بیمارستان امام خمینی- ساختمان آموزش بالینی

9

 خدا بخش افتخاری

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

43319361

43315990

034

جیرفت-ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر سید احمد هاشمی

سرپرست دانشگاه

32222922

32222122

0583

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

2

دکتر افشین دلشاد

معاون بهداشتی

32222683

32242044

0583

خ چمران- خ جمهوری اسلامی کوچه یادگار

3

دكترعلی نظری

معاون درمان

32210948

32210949

0583

خ طالقانی غربی -ابتدای بلوار فرودگاه

4

دکترمحمد رضا صفدری

معاون آموزشی

32216144

32246144

0583

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل ثبت احوال

5

دکتر محمود عباسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32222925

32222400

0583

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

6

دکترعلی یوسفی

معاون غذا و دارو

32249001

32247202

058

خ شهید چمران-چمران 23-جنب مرکز بهداشت بجنورد

7

دکتر امیر امانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32742441

32742441

0583

بجنورد خ شریعتی جنوبی، کوچه شهید کریمی راد

8

دکترکاوه حجت

معاون تحقیقات وفناوری

32742088

32742088

0583

بجنورد خ شریعتی جنوبی- کوچه شهید کریمی راد

9

مهندس پیمان فیضی

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل

32229588

32238116

0583

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

 

دانشکده علوم پزشکی خمین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر مجتبی دیده دار

سرپرست دانشکده

46224142

46223430

086

خمین- خ آزادی

2

دکتر حشمت اله رضایی

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع

46229231

46223430

086

خمین- خ آزادی

3

دکترعزت اله بهزادی نیا

سرپرست معاون درمان

46332216

46331216

086

خمین- میدان مدرس- بلوار شهید بهشتی

4

دکتر محمد علی عروجی

سرپرست معاون بهداشتی

46222624

46222624

086

خمین بلوار قدس

5

دکترمحمد تقی عظیمی

سرپرست مدیریت غذا و دارو

46232954

46232953

086

خمین- خ تختی

6

هادی محمدی

مشاورو رئیس دفترریاست و روابط عمومی

46224142

46223430

086

خمین - خ آزادی


 

دانشکده علوم پزشکی خوی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر فاطمه مقدم تبریزی رئیس دانشکده 36339842 36339841 044 خوی- میدان بسیج-خیابان شهید منتظری

2

دکتر بایرام هاشم زاده معاون آموزشی پژوهش و دانشجویی فرهنگی 36257668 36257668 044 خوی- بلوار ولیعصر روبروی میدان بزرگ خشکبار

3

دکتر حسن طاهرلو معاون امور درمان 36339852 36339841 044 خوی- میدان بسیج-خیابان شهید منتظری

4

دکتر حامد رضازاده معاون توسعه مدیریت و منابع 36339844 36339841 044 خوی- میدان بسیج-خیابان شهید منتظری

5

دکتر رضا جبارزاده معاون امور بهداشتی 36467011 36467011 044 خوی- میدان شهید فهمیده روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)

6

مهندس محمود حسن پور مدیر غذا و دارو 36360702 36339841 044 خوی - میدان بسیج-خیابان شهید منتظری
7 مهندس رضا حسنلو
مسئول روابط عمومی 36339906 36339841 044 خوی - میدان بسیج- خیابان شهید منتظری


 

دانشکده علوم پزشکی خلخال

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر ابوالفضل باقری
سرپرست دانشکده 32422189 32434719 045 خلخال، خیابان شهید مظفر عزیزی، ستاد دانشکده

2

ایرج اعتبار معاونت بهداشتی 32422310 32434719 045 خلخال، خیابان شهید مظفرعزیزی، ستاد دانشگاه

3

دکتر اسماعیل صالحی معاونت درمان 32427435-9 32426107 045 خلخال- میدان بسیج-مرکز آموزشی و درمانی امام(ره)

4

دکتر باقر حیاتی مدیرآموزش و تحقیقات 32434042 32434719 045 خلخال- خیابان شهید مظفرعزیزی-معاونت اموزش

5

محمدرضا رحیمی معاونت توسعه 32427118 32434719 045 خلخال- خیابان شهید مظفر عزیزی- ستاد دانشگاه

6

داور کاظمی مدیر غذا و دارو 32421876 32434719 045 خلخال-خیابان شهید مظفر عزیزی- مدیریت غذا و دارو
7 سجاد رحیمی مدیر دانشجویی و فرهنگی 32434042 32434719 045 خلخال-خیابان شهید مظفر عزیزی- معاونت آموزش
8 - روابط عمومی 32425852 32434719 045 خلخال- خیابان شهید مظفر عزیزی- ستاد دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر یوسف پریدار

رئیس دانشگاه

42428201

42428201

061

دزفول ، بلوار 15 خردادخ پست نبش دادگستری

2

دکتر جواد موذن

معاون آموزشی

42429533

42429533

061

بلوار آزادگان جنب راهنمایی ورانندگی

3

دکتر عبدالناصرمیرشکاک

معاون توسعه مدیریت و منابع

42428201

42428201

061

دزفول، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

4

دکتر شاپورمسعودی

معاون بهداشتی

42538118

42538118

061

خیابان روستا، میدان حضرت رقیه(س)

5

دکترمهرداد کلانتریان

معاون درمان

42530716

42530716

061

میدان افشار

6

دکترداود سلمان پور

معاون غذا ودارو

42530716

42530716

061

میدان افشار

7

محمد افراسیابی

مدیرامورحقوقی

42428217

42428217

061

خیابان پست -خیابان دادگستری

8

کیانوش پریدار

قائم مقام رئیس دانشگاه

42428217

42428218

061

خیابان پست نبش خیابان دادگستری

9

مهندس فریدون جعفریان فر

رئیس اداره روابط عمومی

42428218

42428218

061

دزفول ، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

ذکتر علی اسماعیلی ندیمی

رئیس دانشگاه

34280090

-1

34280092

034

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

2

دكتر احمد جمالي زاده

معاون بهداشتی

34256210

34259167

034

رفسنجان –بلوار مدرس حوزه معاونت بهداشتی

3

دكتر محمد رضا میرزابیگی

معاون درمان

34280094

34280072

034

بلوار امام (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکتر حمیداستاد ابراهیمی

معاون آموزشی

34280097

34280097

034

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

5

دکتر محمدرضا حاجی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

34255400

34256660

034

میدان فردوس

6

دکترعلی مظفری

معاون توسعه مدیریت و منابع

34280090

-91

34280092

034

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

7

دکترعلی شمسی زاده

معاون تحقیقات و فناوری

34280097

34280097

034

بلوار امام علی -سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر مهرنوش مهرابیان

معاون غذا و دارو

34282704-5

34282706

034

بلوار طالقانی- نبش کوچه طالقانی 22

9

دکترحمید نجم الدینی

معاون اجتماعی

34280090-1

34280092

034

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

10

زهره سامره

مدیر روابط عمومی

34280075

34280072

034

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر هادی میرزایی

رئیس  دانشگاه

32222069

32243867

32225150

054

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکترجواد اکبری زاده

معاون بهداشتی

32222035

32225404

054

خیابان شهید طالقانی –روبروی کارخانه یخ خراشادی

3

دکترمهدی خسروی

معاون درمان

32222001

32222001

054

میدان جهاد-خیابان شهید باقری

4

دکتر کاوه تبریزیان

معاون آموزشی

32235322

32235320

054

مجتمع آموزشی دانشگاه

5

دکتر مهدی  افشاری

معاون فرهنگی ودانشجویی

32232011

32232012

054

خ فردوسي- فردوسي 2- ساختمان معاونت دانشجويي- فرهنگي

6

دکتر حمید ادیبا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

32234699

32232023

054

خیابان شهید باقری-میدان جهاد - ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترعبدالحسين ميري

معاون غذا و دارو

32225275

32235280

054

خیابان شهید رجایی-جنب آزمایشگاه مرکزی

8

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

معاون تحقیقات و فناوری

32230768

32230770

054

مجتمع آموزشی دانشسگاه

9

رشید رحمتی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

32235309

32225150

054

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترسیدمحمدهاشمی شهری

رئیس

دانشگاه

33295762-3

33294390

054

فلکه دکتر حسابی-بلوارجنت-پردیس-دع پ زاهدان

2

دکتر سید مهدی طباطبایی

معاون بهداشت

33438801

32438800

054

بلوار بهداشت -میدان مشاهیر-

3

دکتر قاسم میری علی اباد

معاون درمان

-

-

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت-پردیس دع پ زاهدان

4

دکتر سید محمد نصرالدین طباطبایی

معاون آموزش

-

-

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت د ع پ زاهدان

5

دکتر علیرضا انصاری مقدم

معاون امور فرهنگی و دانشجویی

-

-

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت -پردیس دع پ زاهدان

6

دکترسعید محمد شهنوازی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

-

-

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت پردیس- دع پ زاهدان

7

دکترفرزانه فرجیان

معاون غذا و دارو

-

-

-

بلوارمطهری-خیابان امداد

8

دکترنورمحمد بخشانی

معاون تحقيقات و فناوري

-

-

-

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

9

 

دکتر محمد هادی عباسی

سرپرست مدیریت روابط عمومی واموربین الملل

-

-

-

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترپرویز قزلباش

رئیس دانشگاه

33424771-3

33420670

024

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه اسیا

2

دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشت ورئیس مرکز بهداشت استان

33422810

334211015

024

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

3

دکتر علیرضا آرمانی کیان

معاون درمان

33567407

33567400

024

دروازه ارک- جنب بیمارستان دکتر بهشتی

4

دکتر مهدی قائمی

معاون آموزشی

33424767

33424769

024

بلوار آزادی-خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

5

دکتر حسین عمارلو

معاون فرهنگی واموردانشجویی

33470574

33470573

024

انتهای شهرک کارمندان-پردیس جامع دانشگاه-منتها علیه کوی اساتید

6

دکترمحمد رضا مهراسبی

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

33424771-3

33421801

024

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

7

دکترجواد تاج کی

معاون غذا و دارو

33364980

33364981

024

خیابان امام پایین تر از چهارراه امیر کبیر

8

دکترعلیرضا شغلی

معاون تحقیقات و فناوری

33420677

33424770

024

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

9

اسمعیل رحمانی

مشاوررئیس دانشگاه و مدیرروابط عمومی

3342771-3

33420670

024

بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

دانشکده علوم پزشکی ساوه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترعباس نیکروش

رییس دانشکده

42224414

42223488

086

ساوه -میدان مادر-ابتدای خیابان جمهوری-ستاد شماره یک

2

دکتر حبیب اله رضایی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

42224414

42223488

086

ساوه-خ شریعتی-ابتدای خیابان طالقانی-ساختمان شماره1

3

دکترهادی محنتی

معاون درمان

42200648

42200648

086

ساوه -میدان مادر- ابتدای خیابان جمهوری- ستاد شماره یک

4

دکتر حمیدرضا  کوهستانی

معاون آموزش ، پژوهش،دانشجویی وفرهنگی

42343395

42342137

086

ساوه - شهر صنعتی کاوه- انتهای منطقه مسکونی -خ یاس دانشکده پرستاری

5

دکتر نعمت اله عزیزی

سرپرست معاون بهداشتی

42232030

42226653

086

ساوه -خ شریعتی-ابتدای خیابان طالقانی -ساختمان شماره 2

6 دکتر رضا نظری مدیریت غذا و دارو 4220890 42200890 086 ساوه- خ شریعتی- ابتدای خیابان طالقانی- ساختمان شماره 2

7

آقای عطارد

مسئول روابط عمومی

48501119

42223488

086

ساوه-خ جمهوری- ساختمان شماره 1

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر نوید دانایی

رئیس دانشگاه

33448996

334448999

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر - جنب نیروی انتظامی

2

دکترجعفر جندقی

معاون بهداشتی

334452355

33452557

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

3

دکتر علی گوهری

معاون درمان

33451342

33452557

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

4

دکتر سعید کسائیان

معاون آموزشی

33440225

33451346

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

5

دکترعبدالمجید حاج حسنی

معاون فرهنگی دانشجویی

336541763

33451337

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر - جنب نیروی انتظامی

6

دکتر داریوش پهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

33448951-2

33448950

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر-- جنب نیروی انتظامی

7

دكتر محمدكاظم زينعلي

معاون غذا و دارو

33333648

33330005

023

بلواربسیج-بعداز پل امیرکبیر-جنب نیروی انتظامی

8

دکتر پرویز کوخایی

معاون پژوهشی و فناوری

33440225

33451346

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

9

زهرا مهدیان

مدیر روابط عمومی

33448995

33448995

023

بلوار بسیج - بعد از پل امیرکبیر- جنب نیروی انتظامی


دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر علیرضا مسلم

رئیس دانشگاه

44011004

44011013

051

خیابان اسد ابادی جنب باغ ملیستاد مرکزی داشگاه- طبقه چهارم

2

دکترفاطمه نوده

معاون بهداشتی

44645520

44645136

051

خیابان طالقانی مقابل حسینیه نجم معاونت بهداشتی

3

دکترمحمد نعمت شاهی

معاون درمان

44011028

44011014

051

خیابان اسد آبادی جنب باغ ملی-ستاد مرکزی- طبقه سوم

4

دکترژیلا آگاه

معاون آموزشی

44011440

-

051

توحیدشهر مجتمع پردیس دانشگاه

5

مهندس محمد مهرپویان

معاون توسعه مدیریت ومنابع

44011031

4001024

051

خیابان اسدابادی-جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه دوم

6

دکتر ابوالقاسم ده نبی

معاون غذا و دارو

44011034

44011034

051

خیابان اسدابادی جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه دوم

7

دکترفرشته قراط

معاون تحقیقات وفناوری

44011319

-

051

توحید شهر مجتمع پردیس دانشگاه

8

دکترعلی دلبری

معاون دانشجویی و فرهنگی

44011414

-

051

توحید شهر مجتمع پردیس دانشگاه

9

محمد باقرزاده

سرپرست روابط عمومی

44011085

44011085

051

خیابان اسد آبادی جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه چهارم

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر غلامعباس محمدی

رئیس دانشکده

42340610

42340611

42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

2

دکتر موسی نصرالله پور

معاون توسعه مدیریت و منابع

42340610

42340611

42340626

034

سیرجان - بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

3

دکتر غلامرضا جهانشاهی

معاون درمان

42340627

42340630

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک - ترافیک شهربازی

4

دکترمحمد موقری پور

معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت

42262577

42262577

034

سیرجان- خیابان تختی- کوچه بهداشت

5

دکتر محمودرضا مسعودی

معاون آموزشی،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

42202051

42232053

034

سیرجان-خیابان ابن سینا-مجتمع آموزشی درمانی امام رضا(ع)

6

دکتر عباس  فخریان

مدیرغذا ودارو

42340633

42340634

034

سیرجان -بلوارسید جمال اسد آبادی-جنب پارک ترافیک شهربازی

7

سید علی آتشی پور

مدیر روابط عمومی

42340610

42340613

42340626

034

سیرجان- بلوار سیدجمال اسدآبادی- جنب پارک شهربازی

                               

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، خوی، خلخال، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شهرکرد، شوشتر، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 27884
کلمات کلیدی