• 99/02/09 - 10:00
  • 2059
  • زمان مطالعه : 15 دقیقه

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 3: ش- ك

قسمت 3: ش – ک (شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان،

کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتررضا چمن

سرپرست دانشگاه

32395003-32395006

32395009

023

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتراحسان بینش

معاون بهداشتی

32221190

32228140

023

شاهرود-خیابان فردوسی-مرکز عظیما

3

دکتر حسین شیبانی

معاون درمان

32392820

32392819

023

شهرک البرز -خیابان شیخ فضل ا. . -نوری-میدان البرز خیابان ایت ا. . بهجت

4

دکتر حمید واحدی

معاون آموزشی

32391850

32394800

023

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

5

دکتر سید شاهرخ آقایان

معاون دانشجویی و فرهنگی

32394850

32394110

023

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید کلا لیان مقدم

معاون توسعه مدیریت ومنابع

32392817

32392818

023

شهرک البرز خیابان شیخ فضل ا. . نوری میدان البرز خیابان ایت اله بهجت

7

دکتر سولماز میرزا محمدی

معاون غذا و دارو

32393819

32222322

023

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان آیت الله بهجت

8

دکتر محمد حسن امامیان

معاون پژوهشی

32396714

32394852

023

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان ایت الله بهجت

9

رضا محمد زمانی

مدیر روابط عمومی

32396017

32396017

023

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترمجید شیرانی

رئیس  دانشگاه


33334580

33334588

038

شهر کرد-بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

2

سید راشد جزایری

سرپرست معاون بهداشتی

32227907

32224492

038

شهرکرد -میدان انقلاب ا-بتدای خیابان ملت

3

محسن درخشان

سرپرست معاون درمان

33334652

33338196

038

شهر کرد – گودال چشمه -جنب مسجد امام علی (ع)

4

دکتربرزو خالدی فر

سرپرست معاون آموزشی

33332907

33335776

038

شهرکرد-بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

5

عبدالجمید فدایی

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی

33331150

33331153

038

شهرکرد-رحمتیه -دانشگاه علوم پزشکی

6

علی ضامن صالحی فرد

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33334749

33330864

038

شهرکرد -بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتررضا محمدی

معاون غذا و دارو

33332910

33332908

038

شهرکرد-بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکتر سید کمال صولتی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

33342414

33349506

038

شهرکرد-بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

9

سید علی درخشان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

33334497

33334497

038

شهرکرد-بلوار آیت ا… کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر علیرضا زالی

سرپرست دانشگاه

22439900-2

222439797

021

 

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک طبقه ششم

2

دکتر شهنام عرشی

معاون امور بهداشتی

66705039

66744119

021

تهران- تقاطع جمهوری و حافظ ساختمان سابق وزارت بهداشت طبقه پنجم

3

دکترسید هادی میر هاشمی

معاون درمان

66720400

66761139

021

تهران-تقاطع جمهوری و حافظ ساختمان سابق وزارت بهداشت طبقه ششم

4

دکترسید امیرمحسن ضیایی

معاون آموزشی

23872220

22439889

021

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان یک- طبقه پنجم

5

دکتر محمود خدادوست

معاون دانشجویی و فرهنگی

22439830

22439831

021

تهران -ولنجک-بلوار دانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان ۲- طبقه چهارم


6

دکترعلی شهرامی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22439890

22439894

021

تهران - ولنجک - بلواردانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان شماره یک-طبقه پنجم

7

دکترفرزادپیرویان

معاونت غذا ودارو

88662334-5

88662334-5

021

خ ولیعصر-روبروی پارک ساعی_کوچه آبشار-پلاک 47

8

دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فن آوری

22439780-1

22439981

021

تهران- ولنجک - بلواردانشجو-خ شهید اعرابی-ساختمان شماره ۲-طبقه پنجم


9

دکتر بابک شریف کاشانی

سرپرست معاونت بین الملل

22433455

22433455

021

تهران-ولنجک بلواردانشجو خیابان شهید اعرابی - ساختمان شماره ۲- طبقه پنجم


10

مژگان جزی زاده کریمی

مدیر روابط عمومی

23872215

22439903

021

تهران - ولنجک - بلواردانشجو- خیابان شهیداعرابی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر مهرزاد لطفی

ریاست  دانشگاه

32352559

32332366

32359317

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

2

دکترعبدالرسول همتی

معاون بهداشتی

32303679

32347315

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

3

دکتر علی اکبری

سرپرست معاون درمان

32331549

-

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

4

دکتر مصباح شمس

معاون آموزشی

32332093

32306467

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

5

دکتر کوروش عزیزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32307593

232359848

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

6

دکتر مهرداد شریفی

معاون توسعه

32300050

32336758

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

7

دکترمحمد جواد خشنود

معاون غذا و دارو

32334688

32331271

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

8

دکتر یونس قاسمی

معاون تحقیقات و فناوري

32357282

32122430

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین – ساختمان مرکزی دع پ

9

دکتر نصراله عرفانی

معاون بین المللی

32122884

32356996

071

خ زند- روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی

10

دکتر سید روح اله حسینی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

32333201

32308200

071

خ زند- روبروی خ فلسطین - ساختمان مرکزی

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترمجتبی کلانتر

سرپرست  دانشکده

36212660

-

061

شوشتر- بلوارشهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی -ستاد مرکزی دانشکده

2

مهندس رضا رجبی

معاون توسعه مدیریت منابع

36228596

36238590

061

شوشتر-بلوارشهید شرافت-جنب امورسازمان مالیاتی -ستاد مرکزی دانشکده

3

دکترماندانا قنواتی

معاون درمان

36226750

36228590

061

شوشتر- بلوارشهید شرافت- جنب امورسازمان مالیاتی- ستاد مرکزی دانشکده شوشتر

4

دکترمحمد افشار

معاون بهداشت

36223999

36228590

061

شوشتر-بلوار شهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی

5

دکترمجتبی کلانتر

معاون آموزش، تحقیقات، فرهنگی، دانشجویی

36228927

36228590

061

وشتر- بلوارشهید شرافت- جنب امورسازمان مالیاتی- ستاد مرکزی دانشکده شوشتر

6

دکترمرضیه عجمی

مدیرغذا ودارو

36224242

36228590

061

وشتر- بلوارشهید شرافت- جنب امورسازمان مالیاتی- ستاد مرکزی دانشکده شوشتر

7

محمد دانشگر

مدیر روابط عمومی

36212660

36228590

061

شوشتر-بلوارشهید شرافت جنب امورسازمان مالیاتی سازمان مرکز دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترامیرمسعود عرب لودریجه

رئیس دانشگاه

22180123-4

22180121

021

تهران- ولنجک - بلواردانشجو-بن بست کودکیار

2

دکتر احمد علی اکبری کامرانی

معاون درمان و توانبخشی

22180012

22180008

021

تهران -وانجک-بلواردانشجو-بن بست کودکیار

3

دکتر آرش میراب زاده

معاون آموزشی

22180016

22180126

021

تهران -ولنجک-بلواردانشجو-بن بست  کودکیار

4

دکترحسن شاکری

معاون فرهنگی ودانشجویی

22180113

22180113

021

تهران-وانجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

5

دکترافشین وجدانی روشن

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

22180001

22180002

22180002

021

تهران -ولنجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

6

دکتر حمیدرضا خانکه

معاون تحقیقات و فناوري

22180083 داخلی 2832

22180109

021

تهران - ولنجک -بلواردانشجو-بن بست کودکیار

7

دکترمحمد علی محسنی بندپی

سرپرست معاونت بین الملل

22180137

22180137

021

تهران- ولنجک -بلواردانشجو- بن بست کودکیار

8

دکترنورالدین کریمی

مدیر روابط عمومی

22180123-4

22180121

021

تهران -وانجک-بلواردانشجو-بن بست کودکیار

دانشگاه علوم پزشکی فسا

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترعلی اصغر خالقی

سرپرست دانشگاه

53357093

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

2

دکترجلال کریمی

معاون بهداشتی

53353166

53352590

071

خیابان جمهوری اسلامی مرکز بهداشت شهرستان

3

دکتر مجتبی سهراب پور

معاون درمان

53314660

53314661

071

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر یوسف غلا مپور

معاون آموزشی

53316324

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

5

دکتر مریم بهمنیار

معاون غذا و دارو

53315313

53318383

071

بلوار ولیعصر (عج) معاونت غذا و دارو

6

دکتر مجتبی فرجام

معاون تحقیقات و فناوری

53316300

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

7

دکتر حسن جمشیدی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

53357094

53357091

071

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر مجید نقدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

53316304

53316308

071

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

9

حجت الاسلام و المسلمین مسعود عابدی

سرپرست دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

53353107

53357091

071

میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی

10

صادق مهدوی نیا

مدیر روابط عمومی

53357093

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر پیمان نامدار

سرپرست دانشگاه

33377089

33375518

028

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­ پ قزوین

2

دکتر سید سعید صدقی اسکویی

معاون بهداشتی

33686201-2

33670034

028

بلوارآزادگان -نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه

3

دکترمسعود رضایی

معاون درمان

33664302

33662090

028

بلوارآزادگان - نبش مفتح ساختمان شماره دو دانشگاه

4

دکتر پرویز پدیسار

معاون آموزشی

33341934

33341934

028

بلوارشهید باهنر-ساختمان پردیس دع پ

5

محمد رضا شیخی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33344504

33368778

028

بلوار شهید باهنر-ساختمان پردیس د ع پ

6

دکتر مهدی یوسفی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33374617-5

33374616

028

خ نواب شمالی-مجتمع ادارت-ساختمان شماره 1

7

دکتر پیمان قجر بیگی

معاون غذا و دارو

33670041

33672783

028

بلوارآزادگان-نبش ساختمان شماره دو

8

دکترامیرپیمانی

معاون پژوهشی

33337006

33350056

028

بلوارشهید بهشتی-قبل از چهارراه ولیعصر کوچه مودت فرعی اول پلاک 16

9

محمد حسن ارداقیان

مدیر روابط عمومی

33379995

33379995

028

خ نواب شمالی- مجتمع ادارات-ساختمان شماره ۱ ستاد

دانشگاه علوم پزشکی قم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترمحمد رضا قدیر

رئیس  دانشگاه

31071380

37706767

025

خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر سید حسن عادلی

معاون آموزشی

31071300

31071300

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

3

دکترسیامک محبی

معاون بهداشتی

36602040

36602174

025

قم- ابتدای خیابان چمران جنوبی

4

دکتر محمود پرهام

معاون درمان

31071260

37722073

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علو م پزشکی

5

دکتر احسان شریفی پور

معاون تحقیقات

32854011

32858855

025

قم-خیابان صفا شهر-کوچه اول سمت راست-پلاک 83

6

دکتر سمیرا حاجی صادقی

معاون دانشجویی

31971520

-

025

قم-خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

7

دكتر بابک فرزین نیا

معاون توسعه مدیریت و منابع

31071340

31071338

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکترمحمد حضوری

معاون غذا و دارو

36162603

36162644

025

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی- خیابان چمران

9

سید هاشم صدر

سرپرست روابط عمومی

31071223

31071252

025

قم -خیابان ساحلی- جنب مخابرات- دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترعلیرضا مروجی

سرپرست دانشگاه

55546030

55443026

55546112

031

کاشان – میدان ۱۵ خرداد-ابتدای خیابان اباذر -ستاد مرکزی دانشگاه


2

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی

55420026

55463355

031

فاز ۲ ناجی آباد – میدان پلیس-بلوار نارنجستان -مینو3

3

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

55442015

55450062

55444017

031

کاشان خیابان شهید بهشتی درمان

4

دکتر عباس تقوی اردکانی

معاون آموزشی

55578010

55578011

031

کاشان – کیلومتر ۳ بلوار قطب راوندی- دانشکده علوم – معاومت آموزشی

5

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

55541070

55579028

031

کاشان-بلوار قطب راوندی

6

دکترعلیرضا مفرح

معاون توسعه مدیریت و منابع

55444055

55463355

031

کاشان – میدان ۱۵ خرداد-ابتدای خیابان اباذر-ستاد مرکزی دانشگاه


7

دکتر محسن تقی زاده

معاون غذا و دارو

55473025

55473026

55472939

031

میدان معلم – ابتدای بلوار باهنر

8

دکتر حمیدرضا بنفشه

معاون تحقیقات وفناوری

55542999

55575057

031

کاشان-بلوار قطب راوندی

9

مریم امیدی

سرپرست روابط عمومی

55450999

55546112

031

کاشان – میدان ۱۵ خرداد-ابتدای خیابان اباذر-ستان مرکزی دانشگاه


دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر فرزین رضاعی

سرپرست دانشگاه

33287100

33233600

087

سندج – خ آبیدر

2

دکتر فرزام بیدار پور

معاونت بهداشتی

33283003

33287911

087

سنندج- خ آبیدر

3

دکتر هومن قصری

معاونت درمان

33287550

33238820

087

سنندج خ حسن آباد

4

دکترمحمدجعفر رضائی

معاونت آموزشی

33664664

33664654

087

سنندج خ پاسداران

5

دکترشعبان سپهر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

33665327

33625743

087

سنندج خ پاسداران

6

حاج سیف ا… مرادی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

33287100-2

33233600

087

سنندج- خ آبیدر

7

دکتر کامبیز حسن زاده

معاونت غذا و دارو

33666649

33666648

087

سنندج-پاسداران

8

دکتر فرزین رضاعی

معاون پژوهش وفناوری

33664653

33664654

087

سنندج – خ پاسداران

9

دکتر آرزو فلاحی

مدیر روابط عمومی

33287102

33233600

087

سنندج – خ آبیدر

10

دکتربهرام کندائی

معاون اجتماعی

33241947

33241947

087

سنندج – خ آبیدر

دانشكده علوم پزشکی کرج (البرز)

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر حسین کریم

رئیس دانشگاه

32555000

32558931

026

کرج، بلوار آیت الله طالقانی بالاتر از میدان طالقانی شمالی، شهرک اداری، ستاد مرکزی دانشگاه طبقه پنجم

2

دکترشهاب معینی مستوفی

معاون بهداشتی

32542200

32548376

32543300

32548376

026

کرج، میدان آزادگان، ۴۵متری کاج، جنب بانک تجارت ساختمان معاونت بهداشتی

3

دکترسیامک جبارنیا

معاون درمان

32558535

32547074-76

32556655

026

بلوار طالقانی شمالی-روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار -بوستان پنجم پلاک 20

4

دکتر سیف اله مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32556666

32558932

026

کرج- بلوار آیت الله طالقانی ش- بالاتر از میدان طالقانی- شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه- طبقه چهارم

5

دکتر کیومرث پوررستمی

معاون غذا و دارو

32500156

32500233

32500156-144

026

کرج- بلوار آیت الله طالقانی، بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری- ستادمرکزی دانشگاه-طبقه چهارم

6

دکتر محمد نوری سپهر

معاون تحقیقات و فناوری

34551034

34530685

026

کرج- ۴۵ متری گلشهر، خیابان پونه شرقی، ساختمان دارا، طبقه نهم

7

دکتر رامین تاجبخش

معاون آموزشی

32563324

32563325

026

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-طبقه دوم

8

دکترعلیرضا سلیمانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

34530068

34530096

34530068

026

کرج -گلشهر- خیابان ۴۵ متری-نرسیده به چهارراه گلزار-پونه شرقی-شماره۴۴ -مجتمع ارا -طبقه دهم

9

دکتر امراله بروش

مدیر روابط عمومی

32563356

32563348

026

کرج-بلوار طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری

10

دکتر امراله  آبروش


مدیر اجتماعی دانشگاه

32555000

-

026

کرج-بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری -ستاد مرکزی دانشگاه-طبقه پنجم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترحمید رضا رشیدی نژاد

رئیس دانشگاه

31325809

31325820

31325822

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر مرتضی هاشمیان

معاون درمان

31215653

32113012

32113170

034

بلوار جمهوری اسلامی -بالاتر چهارراه شفا

3

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

معاون بهداشتی

31215740

32114848

32114231

034

بلوارجمهوری اسلامی -بالاترچهارراه شفا

4

دکتررضا ملک پور افشار

معاون آموزشی

31325638

31325636

31325759

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

5

دکترمسعود مقدری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

31325723

31325733

31325724

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر علی اسدی پور

معاون غذا و دارو

31325915-9

31325922

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر عباس پرداختی

معاون تحقیقات و فناوری

32263855

32263857

034

چهارراه سمیه ابتدای خیابان ابن سینا روبروی کیلینیک بعثت

8

دکتر محسن بارونی

معاون دانشجویی و فرهنگی

31325301-2

31325292

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه

9

محمد ثمری

مدیر روابط عمومی

31325804

31325802

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

10

محمد رضا اکبری

رئیس دفتر رئیس دانشگاه

31325809

31325822

034

ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر محمود رضا مرادی

رئیس دانشگاه

38354434

38368170

0833

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

2

دکتر ابراهیم شکیبا

معاون بهداشتی

37257696

37257812

0833

میدان فاطمیه -ابتدای خیابان بهار

3

دکتربهمن روشنی

معاون درمان

38350034

38369855

0833

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2

4

دکترحبیب اله خزایی

معاون آموزشی

38359795

38350177

38350013

0833

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره2

5

دکترمحمد رضا غلامی

معاون دانشجویی

38367396

38380783

0833

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2

6

دکتر فریبرز ایمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

38357063

38358258

38358693

0833

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره1

7

دکترقباد محمدی

معاون غذا و دارو

34278542

34279745

0833

بلوار پرستار- سرخه لیژه- روبروی دانشکده داروسازی

8

دکترفرید نجفی

معاون تحقیقات

38376967

37386835

0833

بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2

9

مهدی محمدی

مدیر روابط عمومی

38353550

38374000

0833

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی -جنب بیمارستان امام علی (ع) ساختمان مرکزی

                         

قست ۱: الف – ب (آبادان، اسدآباد، اسفراین، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر، ‌ بیرجند

قسمت ۲: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان،

زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، سبزوار، سیرجان

قسمت ۳: ش – ک (شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی، فسا، قزوین، قم، کاشان،

کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه

قسمت ۴: گ– ی (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزیز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظری در خصوص موارد فوق دارید و یا تمایل به اضافه کردن

و یا اصلاح موردی در این صفحه دارید، خواهشمند است از طریق تکمیل فرم زیر، اطلاع دهید تا اقدام شود.

 

 

 

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 38815
کلمات کلیدی