• 99/02/09 - 08:00
  • 1782
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 4: گ- ي

قسمت 4: گ– ي (گراش، گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، لارستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

دانشکده علوم پزشکی گراش

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتراحمد عبدالهی

رئیس دانشکده

52452339

52452335

071

گراش -بلوار دانشجو -دانشكده علوم پزشكي

2

دکتر مهدی محسن زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

52448101داخلی 270

52452335

071

گراش -بلوار دانشجو

3

دكترسید جواد محقق

معاون درمان

52450901

52442826

071

گراش- بیمارستان امیر المومنین

4

دکتر محمد جعفری

معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی فرهنگی

52448101 داخلی 276

52452335

071

گراش- بلوار دانشجو- دانشکده علوم پزشکی

5

دکتر علیرضا گلستان

معاون بهداشتي

52451446

52440467

071

گراش -بلواردانشجو-دانشکده شبكه بهداشت

6

دکتر محمد نبی محمدی

مدیرغذا و دارو

52448101

52452335

071

گراش -بلوار دانشجو - دانشکده علوم پزشکی

7

مهدي خوشبخت

مدير روابط عمومي

52448108داخلی222و284

52452335

071

بلوار دانشجو-دانشكده علوم پزشكي امام جعفر صادق

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترجوادباذلی

رئیس  دانشگاه

57222328

57223815

051

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه -حوزه ریاست

2

دکترایرج مرادی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

57225812

57225812

051

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه

3

دکترجلیل مشاری

معاون درمان

57222622

57222622

051

گناباد-میدان غدیر - سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکترمجتبی کیان مهر

معاون آموزشی

57227114

57227114

051

گناباد- حاشیه جاده سنتو-پردیس دانشگاه

5

دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

معاون فرهنگی و دانشجویی

57220577

57220577

051

حاشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

6

دکترجوادد صادقی نسب

سرپرست معاونت بهداشت

57220194

57220193

051

گناباد-خیابان ناصر خسرو- مقابل صد دستگاه

7

دکتر مهدی کریمی نوقابی

معاون غذا و دارو

57221919

57221919

051

غدیر - سازمان مرکزی دانشگاه

8

دکترشهلا خسروان

معاون تحقیقات و فناوری

57220578

57220578

051

حاشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

9

سید علی سده ای

مدیر روابط عمومی

57226051

57223815

051

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه-حوزه ریاست

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترارسلان سالاری

رئیس دانشگاه

33324168

-9

33333125

013

رشت – خیابان پرستار-ستاد مرکزی1

2

دکتر فردین مهرابیان

معاون بهداشتی

33321488

33322057

013

رشت – خیابان آزادگان

3

دکتر بهرام نادری نبی

معاون آموزشی

33323444

33328842

013

رشت -بلوار امام خمینی-روبروی هتل پردیس

4

دکتراسماعیل نورصالحی

معاون درمان

33322533

33322057

013

رشت خیابان نامجو- ستاد مرکزی 2

5

دکترمحمد رستم پور

معاون دانشجویی و فرهنگی

33328101

33329961

013

رشت - خ نامجو- ستاد مرکزی 2

6

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات

33362889

33362842

013

خیابان نامجو-خیابان شهید سیادتی

7

دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه

33310344

33326887

013

رشت -خ پرستار- ستاد مرکزی 1

8

دکتر فیروز سرودی

معاون غذا و دارو

33231370

33229595

013

رشت - بلوارشهید بهشتی - روبروی استخراریکه 

9

دکتر فیروز نصیرزاده

مدیر روابط عمومی

33310209

33329706

013

رشت – خ نامجو-ستاد مرکزی 2

10

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

رئیس دفتر دانشگاه

33324168

33234168

013

رشت- خ پرستار-ستاد مرکزی 1

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

 

1

دکتر عبدالرضا فاضل

ریاست دانشگاه

32430325

32424553

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

 

2

دکترسراج الدین عارف نیا

معاون بهداشت

32222502

32222103

017

گرگان –خ 5آذر-کوی ویلا مرکز بهداشت استان

 

3

دکترسید  عباس بدخشان

معاون درمان

32470042

32424002

017

گرگان-بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

 

4

دکترتقی امیریانی

معاون آموزشی

32451721

32421661

017

گرگان - ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت آموزشی

 

5

دكتر مهدی صادقی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32456071

32456075

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

 

6

دکتر محمد نعیمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32424103

32426006

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

 

7

دکترمحمد صلبی

معاون غذا و دارو

32470062

32430990

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

 

8

دکترمحمد رضا هنرور

معاون تحقیقات و فناوری

32421660

32421657

017

گرگان- جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری

 

9

دکتر سید مهدی حسینی

مدیر روابط عمومی واموربین الملل

32470082

32470082

017

گرگان-بلوار هیرکان-روبروی انجیراب

               

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر محمد حسین کریمی

رئیس دانشکده

52345815

52345815

071

فارس -لارستان- میدان امام خمینی-بلوارولایت- دانشکده علوم پزشکی لارستان

2

دکترعباس نصری

قائم مقام ریاست و معاون توسعه دانشکده

52342877

52344724

071

فارس-لارستان- میدان امام خمینی- بلوارولایت - دانشکده علوم پزشکی لارستان

3

-

معاون بهداشتی

52244600

52253660

071

استان فارس- لارستان - شهر جدید – بلوار بهداشت – مرکز بهداشت لارستان

4

دکترعلی قدمی یزدی

معاون درمان

52342877

52344724

071

فارس- لارستان -میدان امام خمینی- بلوارولایت- دانشکده لارستان

5

دکتر هوشنگ جعفرپور

معاون غذا و دارو

52342877

52344724

071

استان فارس- لارستان -میدان امام خمینی -بلوارولایت –دانشکده علوم پزشکی لارستان

6

دکترمحمدرضاعرفانی

معاون آموزشی

52342877

52344724

071

استان فارس- لارستان -میدان امام خمینی - بلوارولایت – دانشکده علوم پزشکی لارستان

7

محمد علی اسروش

سرپرست روابط عمومی

52342877

52344724

071

استان فارس- لارستان - میدان امام خمینی - بلوارولایت – دانشکده علوم پزشکی لارستان

 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر محمد رضا نیک بخت

رئیس دانشگاه

33302149

33302030

066

خ معلم- ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه سوم

2

دکتر محمد علی دریک

معاون بهداشتی

33307055

33335779

066

خ معلم-ستاد مرکزی ساختمان شماره 3

3

دکتر عباس پزشکی

معاون درمان

33305006

33305005

066

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 1- طبقه اول

4

دکتر سیاوش بیرانوند

معاون آموزشی

33120150

33120149

066

مجتمع پردیس دانشگاهی (کمالوند) کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

5

دکتراصغر سپهوند

معاون دانشجویی و فرهنگی

33120125

33120126

066

مجتمع پردیس دانشگاهی کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

6

دکترعلی مهرزاد صفدری

معاون توسعه

33310854

33319483

066

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دكتر امین حسنوند

معاون غذا و دارو

33224687

33203169

066

خرم آباد- بلوار 60 متری- بلوار برق- جنب اداره کل دخانیات

8

دکتر مجتبی خاکساریان

معاون تحقیقات

33120172

33120173

066

خرم آباد- انتهای خیابان رازی- خیابان 60 متری

9

عبدالرضا شهبازی

مدیر روابط عمومی

33302033

33302033

066

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه دوم

 

 


دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکترسید عباس موسوی

رئیس دانشگاه

33044017

33362370

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­ پ مازندران

2

دکتر حسین رنجبران

معاون بهداشتی

33399600

33399600

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

3

دکترحامد روحانی زاده

معاون درمان

33044030

33044030

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­ پ مازندران

4

دکترغلامعلی گدازنده

معاون آموزشی

33044051

33044051

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع ­پ مازندران

5

دکتر محمد رضا حق شناس

معاون دانشجویی و فرهنگی

33044044

33044044

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

6

دکتر محمد پنبه چی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33044010

33044010

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

7

دکترمحمد رضا شیران

معاون غذا و دارو

33044013

33044013

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

8

دکترمجید سعیدی

معاون تحقیقات و فناوری

33257230

3357320

011

ساری- میدان امام-سه راه جویبار-دع پ مازندران

9

دکتر سیمین بابایی

مدیر روابط عمومی

33044376

33044363

33362503

011

-

دانشکده علوم پزشکی مراغه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر اصغرتنومند

سرپرست دانشکده

37256901

37256900

041

مراغه، خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی ستاد مرکزی

2

دکتراحمد مجتهدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

37256904

37256905

041

مراغه ، خیابان خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی

3

دکترعلی سلیمانی

معاون بهداشتی

37228867

37228867

041

مراغه ، خیابان شهید وصطفی خمینی( دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

4

دکتر سجاد احمدی

معاون درمان

37222599

37223244

041

مراغه، خیابان شهید مصطفی خمینی(دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

5

دکتر غلامرضا فرید اعلائی

معاون آموزشی تحقیقات دانشجویی و فرهنگی

37276363

37276364

041

مراغه، کیلومتر 5 جاده تهران، روبروی دانشگاه پیام نور

6

دکتر آرش خرمی

مدیریت غذا و دارو

37249596

37249596

041

مراغه -کیلومتر5 جاده تهران -روبروی دانشگاه پیام نور

7

عباس بهروزی

رییس دفتر و روابط عمومی

37256903

37256900

041

مراغه، خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی- ستاد مرکزی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی

ریاست دانشگاه

38413007

38413006

051

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

2

دکتر حمید رضا بهرامی

معاون بهداشتی

38414012

38415222

051

انتهای سناباد، مرکز بهداشت استان

3

دکترشاپوربدیعی اول

معاون درمان

38795038

38794468

051

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

4

دکتر محمد رضا دارابی محبوب

معاون آموزشی

38433999

38436828

051

خیابان دانشگاه- ساختمان قرشی

5

حجت الاسلام دکترمهدی ابراهیمی

معاون دانشجویی فرهنگی

38430734

38430734

051

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

6

دکتر محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

38795037

38761595

051

بلوار فکوری-روبروی فکوری94-شهرک دانش و سلامت

7

دکتر محمد رضا صابری

معاون غذا و دارو

38795036

38762701

051

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

8

دکتر محسن تفقدی

معاون پژوهشی وفناوری

38411538

38430249

051

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

9

دکترحمید رضا رحیمی

مدیر روابط عمومی

38713634

38713638

051

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش وسلامت

 

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشكده

42627501

4267502

42627500

051

نیشابور-ابتدای شهرک فرهنگیان- میدان معلم-ستاد مرکزی دانشکده

2

اسدا... حسن زاده

معاون توسعه ومنابع

42627502

42627500

051

شهرک فرهنگیان ،بلوارمعلم -ستاد مرکزی

3

دكتر اباصلت برجي

معاون آموزشي، پژوهشي

43356589

42255043

42255043

051

خیابان 22 بهمن غربی، جنب باهنر

4

دكتر محمودرضا جمشیدی

معاون درمان

43342335-6

43342337

051

 خیابان شریعتی ، جلال آل احمد

5

دکترعصمت تقی آبادی

معاون بهداشت

43333150

43334010

051

خیابان شریعتی ،جلال آل احمد

6

دکترظهیرمظلومی نژاد

قائم مقام امورمشارکتهای اجتماعی

42255047

42255047

051

خیابان 22 بهمن غربی ،جنب پارک باهنر

7

دکتر مجید شادکام

معاون غذا ودارو

42253912

42253912

051

خیابان 22 بهمن غربی، جنب پارک باهنر 

8

مهندس محمد باقردلخوش

معاون دانشجویی و فرهنگی

42253911

42253911

051

خیابان 22بهمن غربی -جنب پارک باهنر

9

دکتر زهرا آریا کیان

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

42627503

4267500

051

شهرک فرهنگیان ، بلوارمعلم -ستادمرکزی

همدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر رشید حیدری مقدم

رئیس دانشگاه

32520683

32512973

081

چهارراه شریعتی-بلوار ایت ا.. کاشانی

2

دکتر منوچهر کرمی

معاون بهداشتی

34245090

34223033

081

میدان فلسطین- روبروی رفاه

3

 دکتر ابراهیم جلیلی

 معاون درمان

32526015

 32523011

081

چهارراه خواجه رشید-بلوار آیت ا.. کاشانی

4

 دکتر فرهاد فراهانی

معاون آموزشی

 32528058

32520203

081

چهارراه خواجه رشید-بلوار آیت 

5

دکتر سیده زهرا اصغری

 معاون دانشجویی و فرهنگی

 38380030

38380087

081

خ مهدیه-روبروی پارک مردم

6

 دکتر فریبرز نیاستی

 معاون توسعه مدیریت و منابع

32520401

32520402

081

چهاراه خواجه شیراز-بلوار آیت 

7

دکتر ایرج خدادای

معاون غذا و دارو

38381810

38381910

081

چهارراه خواجه رشید-بلوار آیت

8

 دکتر سعید بشریان

معاون تحقیقات و فناوری

38380717

38380130

081

بلوار شهید فهمیده- روبروی برستان مردم

 

9

دکتر محمد طاهری

مدیر روابط عمومی

 32529810

 32526200

 081

چهارراه خواجه رشید- بلوار آیت بلوک7 طبقه همکف

یاسوج

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

 دکتر پرویز یزدان پناه

 سرپرست دانشگاه

33337240

33337250

074

بلوار مطهری

2

 دکتر کامبیز کشاورز

سرپرست معاونت درمان

33337938

33337937

 074

 بلوار مطهری

3

دکتر شهین تاج آرامش

سرپرست معاونت آموزش

33346070

33346071

074

بلوار مطهری

4

 دکتر حسین ماری اریاد

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

33346078

33346071

074

بلوار مطهری

5

دکتر امام بخش قائدی 

معاون غذا و داروی

 33236104

33236107

074

خیابا فردوسی-جنب کلانتری11

6

 دکتر محمد مهدی بانشی

سرپرست معاونت بهداشت

33336577

33336535

074

بلوار قرنی- روبه روی مسجد  قبا دولت آباد

7

دکتر ابوالقاسم هادی نیا

سرپرست معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

33337254

33337495

074

بلوار مطهری

8

جلال پور انفراد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 

33337243

33337253

 074

بلوار مطهری

9

حمیدرضا صفائی

مدیر روابط عمومی

 33337251

 33337251

 074

بلوار مطهری

 یزد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

نشاني

1

دکتر محمد رضا میر جلیلی

رئیس دانشگاه

37258770

37258411

035

میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم

2

دکتر محمدرضا دهقانی

معاون بهداشتی

36232360

36289761

035

 میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا(ع)

3

دکتر محمود نوری شادکام

معاون درمان

37244551

 37254750

035

میدان شهید باهنر-ساختمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم

 

4

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

معاون آموزشی

37240373

37254750

 035

میدان شهید باهنر-ساختمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم

5

دکتر محمدرضا وفائی نسب

معاون توسعه مدیریت و منابع

37240123

37254750

035

میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه-طبقه دوم

6

دکتر محمد حسین مصدق

معاون غذا و دارو

36288115

36288115 داخلی14

 035

میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار دانشجو- مجتمع آموزشی امام رضا(ع)

7

دکتر مسعود میرزایی

معاون تحقیقات و فناوری

 37263733

37254750

 035

میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه-طبقه دوم

8

دکتر علی دهقانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 36285402

 36245854

 035

میدان امام حسین(ع)- ابتدای بلوار دانشجو-مجتمع آموزشی امام رضا(ع)

9

دکتر ابراهیم سلمانی

سرپرست روابط عمومی

 37241171

 37240371

 035

میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

سید ناصراستاد

رئیس دانشگاه

88501403

88501409

 

88501408

داخلی221

021

-

خ مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم -پلاک 3

2

امید سبزواری

معاون اموربین المللی

88504051
داخلی 149

88504051
داخلی113

021

 -

 خ مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

3

مسعود رضوی زاده

معاون توسعه

 88504051
داخلی 353

88504051
داخلی221

 021

 -

 خ مطهری-خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

4

آیین محمدی

معاون زیرساخت

 88504051
داخلی 103

 88504051
داخلی 221

021

 -

 خ مطهری-خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

5

سلیمان احمدی

 مدیرگروه مطالعات و توسععه

88504051
داخلی116

 //

021

 -

 خ مطهری -خ کوه نور- کوچه یکم دانشگاه مجازی

6

عباس درزی

مدیرروابط عمومی

88504051
داخلی145

//

021

-

خ مطهری- خ کوه نور- کوچه یکم دانشگاه مجازی

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 38814
کلمات کلیدی