• 99/02/14 - 10:00
  • 19966
  • زمان مطالعه : 29 دقیقه

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

-

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-

80-88363560

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

مقام محترم وزارت

وزیر

80-88363560

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

معاون کل وزارت بهداشت در درمان و آموزش پزشکی

80-88363560

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر علی اکبر حقدوست

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

77-88363976

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مديريت ، منابع و برنامه ریزی

81452935

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر محمدرضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دکتر سیما سادات لاری

معاون فرهنگی و دانشجویی

2-81455440

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

10

دکتر مریم حضرتی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

مهندس طاهر موهبتی

معاون حقوقی،مجلس و امور استانها

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

 

حوزه وزارتي

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر سید حسین داوودی

مشاور وزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

80-88363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

دکترنامدار عبداللهیان

رئیس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرک قدس بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

دکتر محسن اسدی لاری

مدیر کل همکاری های بین الملل

81452831

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر محمد حسین حیدری

مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

دکتر کیانوش جهانپور

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

دکتر ایرج حریرچی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

دکتر سید هدایت اله فقیه

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

8

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

9

دکتر اکبر فتوحی

دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

81452544

88364368

شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c -طبقه8

10

دکتر علی دل پیشه

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

 

 

 

 

مشاوران وزیر

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمد اسماعیل اکبری

مشاور عالی وزیر

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

2

دکتر ایرج فاضل

مشاورعالی در آموزش پزشکی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر محمد آسایی

مشاوروزیردراموربهداشتی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر رسول دیناروند

مشاور وزیر

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر

80-88363560

-

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

دکتر سید عباس پور هاشمی

مشاورونماینده وزیردرامورمناطق محروم وروستایی

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

دکتر محمد تقی جغتایی

مشاوروزیردرامورتوانبخشی

80-88363560

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر فاطمه ناهیدی

مشاور وزیر در امور زنان

80-88363560

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر محمد رضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر محمدرضا ظفرقندی

مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید حسین داوودی

مشاوروزیر ومدیرکل حوزه وزارتی

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر فریدون نوحی

مشاور و نماینده وزیردرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

80-88363560

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر علی اکبر سیاری

مشاور وزیر

80-88363560

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

18

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

80-88363560

-

-

19

مهندس سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

81453056

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر حسن امامی رضوی

مشاوروزیر

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22

دکتر محمد هادی ایمانیه

مشاوروزیردرامور دانشگاه ها

80-88363560

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر اسماعیل جبارزاده

نماینده درشورای مردمی نظارت برکیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت

80-88363560

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر حسن رزمی

مشاوروزیردراموردندانپزشکی و سلامت دهان ودندان

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر شاهین محمدصادقی

مشاوروزیردرامورگردشگری سلامت

80-88363560

-

-

26

دکتر علیرضا افشار

مشاور وزیر در امور بیمه درمان

80-88363560

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

27

آقای وهاب زاده

مشاور جوان وزیر

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

28

دکتر علی ابرازه

مشاور وزیر

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

 

 

 

 


معاونت حقوقی، مجلس

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مهندس طاهر موهبتی

معاون حقوقی، مجلس و امور استانها

81454815

81454816

88385581

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت ،بلوک a  ،طبقه 9

2

دکتر سعید مهرزادی

مشاور اجرایی

81454235

88363860

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a طبقه 9

3

دکتر منوچهر جمالی سوسفی

مدیر کل امور مجلس

81454840

81454833

 

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a طبقه 9

4

جواد افشاری

سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات

81452791

88363860

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک c ، طبقه 11

4

دکتر محسن نجفی خواه

رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت

81455418

-

شهرک قدس -بلارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت -بلوک

5

عزت الله زارعی

رئیس کارگروه بررسی و تنظیم مقررات

81455514

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت- بلوکa -طبقه 5

6

حسن مومنی فراهانی

رئیس دفتر معاونت

81454815

81454816

 

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان بهداشت- بلوک a

7

دکتر ادریس سلطانی

مسئول روابط عمومی

81455427

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان بهداشت-بلوک a ، طبقه

 

معاونت آموزشي

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر علی اکبر حقدوست

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکتر حمید اکبری

مشاور

81452888

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان مرکزی-بلوک c

3

دکتر علی اکبر حق دوست

مشاور معاون آموزش و رئیس مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان مرکزی- بلوک c

4

دکتر حسین کشاورز

مشاور

-

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان مرکزی

5

دکتر سید هاشمی نظری

سرپرست مرکزسنجش آموزش پزشکی

66582541
تلفن گویا
66582501

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

6

دکترشهرام یزدانی

رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

88364224
داخلی 2544

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

7

دکتر علی بیداری

مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی

88363988
داخلی2397

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

8

دکتر جمشید سلام زاده

سرپرست مرکزخدمات آموزشی

88364536
داخلی 2352 -2323

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

9

دکتر امیر احمد اخوان

مشاوراجرایی

88364235
داخلی2919

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

10

دکتر پروین پاسالار

مدیرامورنخبگان ودانشجویان استعداد درخشا

81452434
81452345

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد

11

دکتر اسماعیل ایدنی

قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی وتخصصی

88364527
داخلی 2290-2300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکز ی

12

دکترمحمد تاج فرد

مدیر کل امور امورشاهد و ایثارگر

88364525
داخلی 2352

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر سید علی حسینی

رئیس مرکزامورهیات علمی

88364227
داخلی 2309-2310

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید حسن امامی رضوی

مشاور دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88364368
داخلی 2544

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر بهزاد هوشمند

دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

88015801
88364238

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر محمد حسین آیتی

دبیرشورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88364240
داخلی 2544-2541

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر غلامرضا اصغری

دبیرشورای آموزش داروسازی وتخصصی

88364237
داخلی 2497

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

18

دکترمرضیه مولوی نجومی

دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی

88364228
23782502

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر سید جلیل حسینی

دبیرکمیسیون انجمن علمی گروه پزشکی

81452427

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر ممعصومه جرجانی

دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی

88364533
داخلی2518

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر ناصر استاد

مشاور و رئیس راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور

88501403-6

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22

دکتر مسلم بهادری

نایب رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

66418088

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

23

دکتر جمشید حاجتی

دبیر ستاد آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت

81452891

81452543

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

24

دکتر جبرئیل نسل سراجی

دبیرستاد تحول ونوآوری درآموزش عالی سلامت

81452891

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

26

دکتر احمد خالق نژاد طبری

مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش آموزش عالی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

27

دکتر علیرضا زالی

مشاور

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

28

دکتر محمد علی محقق

مشاور

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

29

دکتر سید منصور رضوی

مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشی

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

30

دکتر شهرام یزدانی

مشاور

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

31

دکتر سید امیر محسن ضیایی

مشاور

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

32

دکتر سعید عسگری

مشاور

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

33

دکتر امیر حسین تکیان

مشاور معاون آموزشی در امور تحول و نوآوری در آموزش علوم پایه

80-88363560

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد ستاد مرکزی

 

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام

81455152

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

3

دکتر قاسم جهانگرد

مسئول روابط عمومی

81455218

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

4

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

82-81455181

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

5

دکتر حسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

6

دکتر پیام کبیری

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

81455225

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

7

دکتر علی اکبری ساری

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

81455158

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته اخلاق

81455218

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

9

دکتر رضا نجفی پور

مشاوراجرایی

81455203

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

10

دکتر مسعود امانلو

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

81455696

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

11

دکتر کاظم زنده دل

مشاور

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

12

دکتر بیتا مسگرپور

مشاور

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

13

دکتر حسین قنبری

مسئول روابط عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-بلوکa

 

 

 

 

معاونت بهداشت

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر عزیزاله عاطفی

مشاور ومعاون اجرائی

81455070

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

3

دکتر جعفر صادق تبریزی

رئیس مرکزمدیریت شبکه

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

4

دکتر محمد مهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

5

دکتر افشین استوار

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

6

دکتر احمد جنیدی جعفری

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

81454121

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

7

دکتر حمید صمدزاده

مشاور معاون بهداشت و رئیس اداره  سلامت دهان ودندان

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

8

دکتر سید حامد برکاتی

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

9

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

10

دکتر زهرا عبداللهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

11

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

12

دکتر سیامک میراب سمیعی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

81453061

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- ساساختمان ستادمرکزی-بلوک c -طبقه6

13

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا

-

-

-

14

حمید انصاری

مدیر روابط عمومی

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

 

معاونت درمان

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

دکتر محمد تقی طالبیان

قائم مقام معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

مهندس رضا محمودی

مشاور معاونت درمان

81455740

81454708

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی- بلوکa- طبقه نهم

4

دکتر مهدی شادنوش

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه 3

5

دکتر رضا گل پیرا

رئیس دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

6

دکترمحمد تقی طالبیان

سرپرست دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

7

دکتر سیامک میراب سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

8

دکتر عبدالخالق کشاورزی

مدیرکل دفترارزیابی فناوری های سلامت ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

81454320

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 9

9

دکتر نسرین عباسی

مشاورفنی و برنامه ریزی معاونت درمان

81454320

81454708

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی بلوکa- طبقه هشتم

10

سیده سنا حسینی

مسئول روابط عمومی

81455387

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه نهم

 

 

 

 

معاونت توسعه مديريت و منابع و برنامه ریزی

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

مهندس نادر آریا

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

88363560الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

نصرت الله ظفری

مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاهی

88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

4

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 14 معاونت توسعه

5

کامبیز نوروزی

مدیر کل منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

6

فریدون نوری خواه

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7-88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

7

دکتر محمدرضا ملکی

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

3-88363842

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

8

مهندس امیر ساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

9

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

10

مهندس امیر ساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه11

11

دکتر علیرضا میرزا صادقی

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت

81453422

88364239

ستاد وزارت بهداشت ، بلوک c ، طبقه اول

12

مالک مجیدی

مسئول روابط عمومی

81452932

88363588

ستاد مرکزی وزارت

 

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر سیما سادات لاری

معاون فرهنگی، دانشجویی

2-81455440

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتر حسن زائری لطف

مدیرکل فرهنگی

81455437

81453061

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

3

مهندس رحمان خدابنده لو

مدیر کل دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

4

سید مهدی بحرالعلوم

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

81455540

-

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

5

وحید صرامی

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

81455652

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

6

حسام الدین علامه

مشاور

81455655

81453066

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی بلوک 14

7

مهدی معماری

مسئول روابط عمومی

81455456

81453066

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

معاونت پرستاری

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مریم حضرتی

معاون پرستاری

81454661

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

2

دکتر مریم رسولی

مدیرکل دفترارتقاء سلامت و خدمات بالینی پرستاری

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر لیلا عظیمی

سرپرست اداره کل توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

حاتم احمدوند

معاون مدیر کل ارتقائ سلامت معاونت پرستاری

81454668

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

داوود امین نسب

رئیس گروه تحول مدیریت و سرمایه انسانی در پرستاری

81454661

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

6

رامین عوض پور

مشاور در امور دانشگاه های علوم پزشکی و مدیر روابط عمومی معاونت پرستاری

81454369

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

 

 

 

اداره کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

معاون

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر نفیسه حسینی یکتا

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

معاون تعالی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

دکتر آرمان زرگران

مشاور امور بین الملل

88363560الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکa

6

مینا بنی اسدی

مسئول روابط عمومی

81455391

-

وزارت بهداشت بلوک a طبقه 6

 

 

سازمان غذا و دارو

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

دکتر صادق محبی

مشاورو مدیر کل حوزه ریاست و امور بین الملل

66405598

66705868

خ انقلاب- خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

3

دکتر عبدالعظیم بهفر

مدیرکل  امور فرآورده های آرایشی وبهداشتی

66405590

66467265

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

4

فرزانه یزدانی سودجانی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

5

تیمور هدایتی

ذیحساب و مدیرامورمالی

66910719

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

6

دکتر مهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

61927432

66405570

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

دکتر آل بویه

سرپرست اموربین الملل

66405598

66405570

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

8

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل  آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

9

فرهاد تدین

سرپرست اداره کل ازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

10

مهندس سید حسین صفوی

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

11

دکتر مهناز خانوی

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی و مکمل

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

12

اکبر کرامت

مدیرکل توسعه سرمایه منابع انسانی وتحول اداری

66427927

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

13

دکتر حسن علیپور

سرپرست اداره کل حراست سازمان غذا و دارو

66954441

66954441

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

14

عباس مهدی زاده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد

66466062

61927209

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

15

دکتر غلامحسین مهر علیان

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

66466930

66466918

خ انقلاب ،خ فخررازی، سازمان غذاودارو

16

دکتر محمد حسین عزیزی

مدیرکل امورفرآورده های غذایی وآشامیدنی

-

-

خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو

17

ابوالفضل چمن تاژ

مدیر روابط عمومی

66405569

66405570

خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو

18

دکتر رویا خسرو خاور

رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی

-

-

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذاودار

19

مهندس میر سجادی امیری

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت

-

-

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

20

دکتر حسین رستگار

مشاور در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین

66405598

66705868

خ انقلاب- خ فخر رازی - سازمان غذا و دارو
 

 

 


سازمان انتقال خون

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر پیمان عشقی

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

3-88601582

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 9

2

بهادر کاظمی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

88601542 و 44

88601544

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون- بلوک a- طبقه 7

3

دکتر عباس صداقت

معاون فنی وفن آوری نوین

6-88601585

88623617

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 7

4

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

60-88601559

88601585

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد -سازمان انتقال خون ایران-بلوک a-طبقه 3

5

حسن هدایت زاده

مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

60-88601590

88601590

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa- طبقه 5

6

دکتر محمد کاخکی

مدیرکل دفترعملکرد وپاسخگویی به شکایات

89-88601579

88601589

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 5

7

دکتر مهتاب مقصودلو

معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی طب انتقال خون

88601573

88628741

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه 2

8

فرهود زعفرانی

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات،رتباطات و تحول اداری

70-88601568

88601568

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون- بلوکa- طبقه 8

9

ابوالفضل اصغری

سرپرست دفترحقوقی

88601616

88601618

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران- بلوک a--طبقه 5

10

دکتر مجتبی شرفی

مدیرکل اداره کل پشتیبانی و نگهداری تجهیزات پزشکی

7-88601566

88601567

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران-بلوکc- طبقه2

11

محمد علی غلامی

مدیرکل منابع انسانی

88601550و 56و 57

88601555

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه4

12

دکتر بشیر حاجی بیگی

مشاور  و مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

88601580و 82و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa-طبقه 5

13

دکتر مرتضی طباطبایی

مدیر کل انتقال خون استان تهران

88956161

88990469

خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی-بالاتر از تقاطع طالقانی-شماره99

14

-

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، جذب و فراخوان اهداکنندگان

88601565

88601574

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون-بلوکc- طبقه3

15

دکتر شهین شریفی

مدیر کل دفتر نظارت فنی و خدمات آزمایشگاه های مرجع و قائم مقام معاونت فنی و فناوری های نوین

88601577

88601574

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد - سازمان انتقال خون ایران- بلوکc- طبقه3

 

انستیتوپاستور ایران

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر علیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

دکتر سعید بوذری

معاونت تحقیقات انستیتوایران

66969297

66483187

خیابان پاستور -خیابان 12 فروردین - پلاک 69

3

دکتر میرداود عمرانی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

66465136

66483187

انستیتو پاستور ایران

4

دکتر احسان مصطفوی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

5

دکتر دلارام درود

معاونت تولید

02636102313

02636102313

انستیتو پاستورایران

6

محسن طریقی

مدیریت امورمالی

66467214

66467214

انستیتو پاستورایران

7

غلامرضا عبادی

مدیریت اموراداری

64112553

66950361

انستیتو پاستورایران

8

دکتر احسان مصطفوی

مدیریت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

66402771

66402771

انستیتو پاستورایران

9

دکتر مصطفی صالحی وزیری

مدیریت خدمات تخصصی

66496582

66496582

انستیتو پاستور ایران

10

مهندس علی ناشر احکامی

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

64112437

64112437

انستیتو پاستور ایران

11

مهندس کامران محمودیان

مدیریت فنی ومهندسی

64112320

66403409

انستیتو پاستورایران

12

دکتر محبوب حضرتی

مدیریت حراست

66492600

66492600

انستیتو پاستور ایران

 

صندوق رفاه دانشجویان

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مهندس بهروز رحیمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2

دکتر بهزاد تدین

معاون تسهیلات

88946251

-

خ ولیعصر- بالاتر از خیابان ایت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلان- پلاک 1605-ساختمان ولیعصر

3

محمدعلی شهامی

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

88946251

-

خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلانی-پلاک1605

4

محمد علی شهامی

مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی

88946251

-

خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی - نرسیده به کوچه گیلانی- پلاک1605

5

دکتر محمود صمد پور

مدیر روابط عمومی

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

 

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

رديف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

22856578

-

-

2

دکتر علی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

3

دکتر آناهیتا کشاورزی

دبیر کمیته تخصیص و بیمه سلامت

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

4

شاهرخ رامزی

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

5

سید محمد منقمی راد

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

صادق دبیری

مدیرکل حوزه هیات مدیره ومدیر عامل

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

مهندس محمد هاشمی

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

8

دکتر کوروش فرزین

معاون بیمه و خدمات سلامت

-

-

-

9

مهندس رضا میلانی

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

-

-

-

10

دکتر عزت اله گل علی زاده

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور استان ها

-

-

-

11

دکتر پیروزیان

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

-

-

-

12

دکتر حقدوست

مشاور مدیر عامل

-

-

-

13

دکتر تارا

مشاور مدیر عامل

-

-

-

14

دکتر علی شجاعی

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات بیمه ای

-

-

-

15

اقای ترابی

مدیر کل دفتر حقوقی

-

-

-

 

سازمان اورژانس کشور

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر پیر حسین کولیوند

رئیس سازمان

49231777

44896393

اتوبان شهید ستاری- بلوار جلیل آبادی- ساختمان اورزانس کشور- طبقه5

2

دکتر محمد فتحی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

49231412

44896371

اتوبان شهید ستاری-بلوار جلیل آبادی- ساختمان اورژانس کشور- طبقه4

3

آقای دکتر خانکه

مدیر امور حوادث و بلایا

49231745

44896389

اتوبان شهید ستاری- بلوار جلیل آبادی- ساختمان اورژانس کشور- طبقه2

4

دکتر حسن نوری ساری

معاون فنی و عملیات

49231754

44896389

اتوبان شهید ستاری- بلوار جلیل آبادی- ساختمان اورژانس کشور طبقه1

5

دکتر سید پژمان آقازاده

معاونت آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی

49231811

44896389

اتوبان شهید ستاری - بلوار جلیل آبادی- طبقه1

6

دکتر پیمان صابریان

رئیس اورژانس تهران

88300043

88300044

88828183

میدان فردوسی- ایرانشهر جنوبی-نبش کوچه شریف ساختمان اورژانس تهران

7

پیام افشار

سرپرست روابط عمومی

49231717

49231784

44896389

اتوبان شهید ستاری- بلوار خلیل آبادی- ساختمان اورژانس

 

 

 

 

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مهدی یوسفی

رئیس هیات امنای صرفه جوی ارزی در معالجه بیماران

۴۲۶۰۱۰۰۰۰

داخلی ۳۱۵ و۳۰۶

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی-پلاک ۳۶۶

2

مهندس محمد کاشفی

دبیر اجرایی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

426010000

-

خیابان طالقانی- بین خ حافظ و نجات اللهی- پلاک 366

3

علیرضا مهران پور

ذیحساب ومدیر کل امور مالی

۴۲۶۰۱۰۰۰۰
داخلی ۵۱۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

4

هومن نریمانی

مدیرکل طرح و برنامه

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ  ونجات اللهی- پلاک ۳۶۶

5

مهندس اسحق عامری

سرپرست  اداره بازرگانی داخلی و خارجی

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۲

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

6

مجتبی ترکمن

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی - بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

7

دکتر عبدالرضا برزگر

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها

-

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی -پلاک ۳۶۶

8

سید مصطفی جوزی

مدیر حراست

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۵

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی

9

پوینده کریم پور

رئیس  روابط عمومی

۴۲۶۰۱۰۰۰

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی- بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 27881
کلمات کلیدی