• 99/02/13 - 13:00
  • 2899
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

تلفن مديران روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

یاسر قربانی

اراک

33133980
33134501

3133980

086

خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکترسید احمد احمدی

ایران

86702708

86705606

86702705

88622675

021

اتوبان همت -جنت برج میلاد -دانشگاه ایران

3

محمد ذاکر توسلی

اردبیل

33522217

33522194

045

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکتر علي افشاني

ارومیه

32220979

32229059

044

بلوار رسالت- کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

5

علی طالبی

اسفراین

37241402

37241407

058

اسفراین -خیابان طالقانی

6

دکتر امرالله آبروش

البرز

32563356

32563348

026

بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترنجیمی

اصفهان

36685490

36685145

031

اصفهان- خ هزار جریب ساختمان گسترش شماره

8

دکتر حسین کاملی

اهواز

33738316

33337076

33367556

061

گلستان- روبروی سازمان آب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی سازمان مرکزی طبقه سوم

9

محبوب رستم زاد

ایلام

33364525

33364525

084

بلوار دانشجو -نرسیده به میدان مخابرات - ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

10

منوچهر پرنیان خوی

ايرانشهر

37228703

37231620

054

ایرانشهر-بلواربلوچ-خیابان بهداشت-ستاد مرکزی دانشکده

11

حسین کاید خورده

ابادان

53384024

53384024

061

ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

12 حسین سلیمانی اسدآباد 33123070 33122231 081 اسدآباد- انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه

13

دکترمهدی شهبازی

بابل

32194719

32194719

011

خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی

14

دکتر فاطمه نوروزیان

بندرعباس

33344429

33335934

33359343

076

بلوار شهیدچمران-جنب استانداری ستاد مرکزی دع پ

15

سید مجید حسینی

بوشهر

33321621

33321621

077

بوشهر-خ معلم- روبروی مصلی نماز جمعه- دع­ پ بوشهر

16

شهرام ناروئی

بم

443411120

44340847

034

بم- بلوار شهید رجایی -دع پ بم

17

شيرعلي يعقوب پور

بیرجند

32430086

32381127

056

خیابان غفاری-سازمان مرکزی دانشگاه

18

دکتر صدراله چمن

بهبهان

52816292

52830230

061

شهرستان بهبهان-خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

19

دکتر سید جمال حسینی اقدم

تبریز

33355941
33375286

33355941

041

خیابان آزادی -انتهای خیابان گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی

20

غلامرضا میری

تربت حیدریه

52224646

5228021

051

خیابان قرنی- قرنی1

21

محمد گل محمدی

تربت جام

52525113 52525113 051 خراسان رضوی -تربت جام -خیابان شهید بهشتی

22

دکتر ماشاء اله ترابی

تهران

42911000

42911450

021

خیابان ایتالیا- تقاطع خیابان قدس- پلاک 49-ساختمان شفا- طبقه چهارم

23 محمد جواد موحد جهرم 54336604 54344002 071 بلواراستاد مطهری  - سایت دانشگاه علوم پزشکی -ساختمان پردیس
24 آقای خدابخش افتخاری
جیرفت 43319361 43315990 034 جیرفت میدان شاهد

25

مهندس پیمان فیضی

خراسان شمالی

32238116

32222122

058

بجنورد-بلوار دولت- روبروی ثبت احوال-ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی- حوزه ریاست

26

هادی محمدی

خمین

46224142 4623430 086 خمین- خیابان آزادی
27 سید محمد محسنی
خلخال 32427120 32422305 045 خیابان شهید مظفرعزیزی
28 مهندس رضا حسنلو
خوی 36343666 36339841 044 خوی- میدان بسیج-خیابان شهید منتظری

29

مهندس فریدون جعفریان فر

 دزفول

6268218

42428218

061

دزفول، بلوار 15 خردادخ پست نبش دادگستری

30

زهره سامره

رفسنجان

34280018

342280092

034

رفسنجان- بلوار امام علی-سازمان دع پ

31

رشید رحمتی

زابل

32235309

32235309

054

میدان جهاد-خ شهید باقری دع پ

32

دکترمحمد هادی عباسی

زاهدان

33295763

33294390

054

میدان دکترحسابی پردیس دانشگاه

33

اسماعیل رحمانی

زنجان

33424771-3

33424774

024

زنجان- بلوار آزادی- روبروی شهرداری

34

آقای عطارد

ساوه

42220722

42223488

086

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

35

محمد باقرزاده

سبزوار

44011085

-

051

سبزوار-خ اسدآبادی-جنب بیمارستان حشمتیه سابق- ساختمان مرکزی علوم پزشکی روابط عمومی

36

سید علی آتشی پور

سیرجان

42272254 42266408 034 سیرجان - بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

37

زهرا مهدیان

سمنان

33448995

33448995

023

بلواربسیج روبروی -بعدازپل امیرکبیر-جنب نیروی انتظامی

38

رضا محمد زمانی

شاهرود

32396017

32336017

023

نبش میدان هفت تیر- ساختمان مرکزی

39

سید علی درخشان

شهرکرد

33334497

33334497

038

شهرکرد- بلوار ایت الله کاشانی- دع پ

40

مژگان جزی زاده کریمی

شهیدبهشتی

22439904

22439907

021

تهران- ولنجک - بلواردانشجو- خ شهید اعرابی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

41

دکترسیدروح اله حسینی

شیراز

32333201

32308200

071

شیراز- خ زند- نبش هلال احمر- ساختمان مرکزی دع پ

42

محمد دانشگر شوشتر 36212660 36228590 061 شوشتر- بلوار شهید شرافت- جنب امور سازمان مالیاتی

43

دکترنورالدین کریمی

علوم بهزیستی وتوانبخشی

22180125

22180125

021

تهران- خ اوین-بلوار دانشجو-خ کودکیار

44

صادق مهدوی نیا

فسا

53357093

53357092

071

فسا- میدان ابن سینا- دع­پ

45

محمد حسن ارداقیان

قزوین

33378077

33379995

028

قزوین- خ نواب شمالی- مجتمع ادارات- ساختمان ستاد دع­پ قزوین

45

سید هاشم صدر

قم

31071223

31071252

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات- دانشگاه علوم پزشکی

47

مریم امیدی

کاشان

55441818

55450999

031

کاشان-میدان پانزده خرداد-ابتدای خ اباذر- ستاد مرکزی

48

دکتر آرزو فلاحی

کردستان

33287102

33233600

087

سنندج-خ آبیدر-ستاد مرکزی دانشگاه

49

محمد ثمری

کرمان

31215804

31325802

034

بلوارجمهوری اسلامی-بعدازچهارراه شفا-سازمان مرکزی دانشگاه

50

مهدی محمدی

کرمانشاه

38353550

38374000

083

بلوارشهید بهشتی-جنب بیمارستان امام علی (ع) -ساختمان مرکزی

51

دکتر فیروز نصیرزاده

گیلان

33310209

33329706

013

رشت-خ نامجو- ستاد مرکزی 2

52

دکتر سید مهدی حسینی

گلستان

32470110
32430325

32424553

017

گرگان-بلوارهیرکان-سازمان دع پ گلستان

53

سید علی سده ای

گناباد

57224053

57223815

051

میدان الغدیر

54

مهدی خوشبخت

گراش

52448108-داخلی 284و222

52452335

071

گرش بلوار دانشجو دانشکده علوم پزشکی

55

عبدالرضا شهبازی

لرستان

33302033

33302033

066

خیابان معلم-ستاد مرکزی دانشگاه -ساختمان شماره 2- طبقه دوم

56

محمد علی اسروش

لارستان

52255512-16 داخلی151 52344724 071 فارس - لارستان- میدان امام خمینی- بلوارولایت - دانشکده علوم پزشکی لارستان

57

دکترسیمین بابایی

مازندران

33044376

33044363

33362503

011

ساری- میدان امام-سه راه جویبار-دع پ مازندران

58

عباس بهروزی

مراغه

37256903 37256900 041 مراغه- خیابان معلم شمالی- جنب راهنمایی رانندگی- ستاد مرکزی

59

دکتر حمید رضا رحیمی

مشهد

38713634

38713634

051

خیابان دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه (قرشی)

60 دکتر زهرا آریا کیان
نیشابور 42627503 42627500 051 ابتدای بلوارمعلم -میدان معلم-ساختمان مرکزی دانشگاه
61
دکترمحمد طاهری
همدان 32526200 32512972 081 چهارراه خواجه رشید-بلوارآیت ا...کاشانی

62

حمیدرضا صفایی

یاسوج

33337251

3337370

074

بلوارشهیدمطهری ستاد مرکزی دانشگاه

63

دکترابراهیم سلمانی

شهید صدوقی یزد

37258770

37258411

035

یزد- میدان باهنر-سازمان مرکزی دانشگاه

64

مهندس شیما حقانی وارستگان 35091170 35091172 051 مشهد- بلوار وکیل اباد- بلوار لادن- نبش لادن3
65 عباس درزی دانشگاه مجازی 88504051
داخلی 145
88504051
داخلی 221
021 خیابان مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه پزشکی مجازی

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام؛ چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

  • گروه خبری : شماره های تماس
  • کد خبر : 27891
کلمات کلیدی