• 91/10/16 - 10:35
  • 9
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

ارزیابی کشوری حاکمیت بالینی از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

با حضور ارزیابان کشوری حاکمیت بالینی وزارت بهداشت ، ارزیابی حاکمیت بالینی از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.

ارزیابی کشوری حاکمیت بالینی از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

با حضور ارزیابان کشوری حاکمیت بالینی وزارت بهداشت ، ارزیابی حاکمیت بالینی از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: با توجه به برگزاری دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار ، ارزیابی از ستاد مرکزی دانشگاه و بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) صورت گرفت.

دکتر ابوالقاسمی افزود: کارشناسان ارزیاب پس از معارفه و بررسی مستندات هفت بُعد حاکمیت بالینی ، برای مشاهده و مصاحبه به بخش های بیمارستان مراجعه نمودند.

وی اظهار داشت: کارشناسان ارزیاب پس از بررسی مستندات و بازدید از بخش های بیمارستان اقدامات انجام شده در بحث حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار را مثبت ارزیابی کردند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 80253
کلمات کلیدی