• 91/10/04 - 09:37
  • 8
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

برگزاری کنفرانس حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کنفرانس حاکمیت بالینی با حضور دکتر اسماعیلی رئیس دانشگاه علوم رفسنجان و جمعی از اعضای هیئت علمی و پزشکان مستقر در واحدهای درمانی دانشگاه در سالن شهید دکتر ذکریا برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کنفرانس حاکمیت بالینی با حضور دکتر اسماعیلی رئیس دانشگاه علوم رفسنجان و جمعی از اعضای هیئت علمی و پزشکان مستقر در واحدهای درمانی دانشگاه در سالن شهید دکتر ذکریا برگزار گردید.

در این کنفرانس رئیس گروه تخصصی ارتقاء کیفیت و حاکمیت بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: در چارچوب حاکمیت بالینی بررسی مجدد نقش ها در نظام سلامت امری ضروری تلقی شده و برای رسیدن به نظام سلامتی که در آن، چیزی کمتر از ارائه بهترین خدمات، قابل تحمل نمی باشد.

وی افزود: چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.

دکتر صداقت در تشریح اهداف حاکمیت بالینی گفت: استقرار نظام تکریم ارباب رجوع، استقرار سيستم مديريت خطر، استقرار نظام ممیزی بالینی ، استقرار اثر بخشی بالینی ، استقرار نظام مدیریت منابع انسانی از اهداف اختصاصی حاکمیت بالینی می باشد.

وی همچنین افزایش آگاهی مدیران و ارائه دهندگان خدمت در خصوص حاکمیت بالینی و القای نگرش مثبت در آنان و استقرار فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را از دیگر اهداف حاکمیت بالینی عنوان کرد.

گفتني است، رئيس گروه تخصصی ارتقاء کیفیت و حاکمیت بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت به همراه معاون درمان دانشگاه از دفتر حاكميت باليني دانشگاه و اورژانس بيمارستان حضرت علي ابن ابيطالب (ع) بازديد نمودند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 79432
کلمات کلیدی