• 94/11/20 - 21:16
  • 43
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
معاون اورژانس کشور به وب دا خبر داد:

جبران کمبود نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

معاون اجرایی اورژانس کشور از راه اندازی اورژانس هوایی در 21 استان کشور تا پایان سال خبر داد.

معاون اجرایی اورژانس کشور از راه اندازی اورژانس هوایی در 21 استان کشور تا پایان سال خبر داد.
دکتر جعفر میعادفر در حاشیه سفر به رفسنجا ن در گفتگو با خبرنگار وب دا اظهار کرد: امسا ل کار بزرگی که با کمک مسئولین ارشد وزارت خانه شروع شده بحث نوسازی ناوگان آمبولانس اورژانس بوده که از سال 82 آمبولانس هایی که آمده بودند تقریباً فرسوده شده بود و الان قبل از سال جدید و در سال جدید امیدو اریم بتوانیم 800 دستگاه آمبولانسی که خری داری شده وارد ناوگان اورژانس شود و تا پا یان سال 95 این تعداد به قریب 2000 دستگاه می رسد.
وی افزود: اورژانس هوایی در 19 استان کشور راه اندازی شده که تا پایان سال به 21 اس تان می رسد و تا چند روز آینده اورژانس هو ایی در استان اردبیل راه اندازی خواهد شد.
معاون اورژانس کشور خبر داد: وزارت بهداشت در تلاش است که اورژانس هوایی را تقویت ک ند و یکی از کارهایی که دنبال می کنیم این که بتوانیم بالگردهایی با آخرین استاندارد های دنیا را برای خرید و اجاره در کشور مس تقر کنیم.
میعادفر خاطرنشان کرد: تلاش داریم در سال آینده با همت وزیر محترم بهداشت بتوانیم ب خشی از اورژانس هوایی را با آخرین ناوگان هوایی که در دنیا وجود دارد تامین کنیم.
وی تأکید کرد: وضعیت اورژانس کشور متاثر ا ز اورژانس های دانشگاههای علوم پزشکی است و تلاش می شود که به سمت بهبودی و ارتقا پ یش رود.
جبران کمبود نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
معاون اورژانس کشور در ادامه درباره جذب ن یروی انسانی جدید در اورژانس گفت: در بحث جذب نیروی انسانی صحبت هایی را با اداره ک ل نیروی انسانی وزارت بهداشت انجام و قول هایی داده شده تا بتوانیم ان شاء الله کمب ود نیروی انسانی را جبران کنیم.
میعاد فر ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشک ی رفسنجان و اورژانس پیش بیمارستانی این د انشگاه با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه ه ستیم که مجوزهای لازم را قبل از سال جدید به دانشگاه داده خواهد شد تا کمبود نیروی انسانی آن تأمین شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: حتی صحبت شده ک ه عقب ماندگی نیروی انسانی در پایگاههای ا ورژانس در سال آینده کمک شود تا نیروی انس انی پایگاههایی که در برنامه پنجم پیش بین ی شده تامین شود.
وضعیت مناسب اورژانس رفسنجان
معاون اجرایی اورژانس کشور همچنین درباره سفر خود به رفسنجان نیز به ایسنا گفت: برا ی افتتاح مرکز مدیریت حوادث و مدیریت بحرا ن دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خدمت همک اران علوم پزشکی رفسنجان بودیم که ساخت ای ن مرکز به همت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و وزارت بهداشت از یکسال قبل شروع شده بو د و امروز به بهره برداری رسید و خوشبختان ه یک ساختمان خوب با استانداردهای تعریف ش ده بحران، ساخته و افتتاح شد.
میعاد فر وضعیت اورژانس رفسنجان را مناسب دانست و اضافه کرد: اورژانس رفسنجان از گذ شته وضعیت خوبی داشت، هم از نظر سخت افزار ی امکانات خوبی داشتند هم از ثبات مدیریتی برخوردار هستند و ارتباط خوبی بین مدیر و همکاران وجود دارد و امیدواریم روز به رو ز بهتر شود

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 140387
کلمات کلیدی