• 90/02/08 - 11:17
  • 5
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
رفسنجان/ روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

رفسنجان/ روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است که در باره سلامت کامل جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین بحث می کند .

8 اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است که در باره سلامت کامل جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین بحث می کند . کارگران و صاحبان مشاغل نیروی کار محور توسعه پایدار هر جامعه بشمار می روند . دستهای پرتوان کارگران و تلاش آنها باعث به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد جامعه می شود . کشاورزان ، کارگران در بخش های صنعت و معدن و خدمات و صاحبان مشاغل گوناگون همواره در محیط کارشان با عوامل زیان آور محیطی متعددی تماس دارند . کنترل عوامل تهدید کننده سلامت در محیط کار تا حد زیادی در کاهش عوارض جسمی و بیماریها و حوادث شغلی مؤثر است . بر اساس آخرین آمارها از سازمانهای بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار هر سال میلیونها انسان در سراسر جهان به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و صدهاهزار نفر به علت بیماریهای شغلی سلامتی خود را از دست می دهند . این موارد همچنین باعث خسارات مالی و اقتصادی و کاهش بهره وری لازم به علت از کارافتادگی زودرس کارگران نیز می شود . بهداشت حرفه ای بر این باور استوار است که فقط نیروی کار سالم می تواند توسعه پایدار را تضمین کند و این امر با اجرای دقیق برنامه های علمی و ضوابط بهداشت حرفه ای در محیط های کار میسر خواهد شد .

مدیریت استقرار برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار ضامن سلامتی کارگران در بخش های مختلف و ارتقاء بهره وری و توسعه خواهد بود . هدف بهداشت حرفه ای ارتقاء و تأمین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی روانی اجتماعی برای کارکنان همه مشاغل ، جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی در محیط کار ، شناسایی ، اندازه گیری ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار می باشد .

هشتم اردیبهشت مصادف با 28 آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای نام گذاری شده است . که این نشان از اهمیت برنامه و فعالیت های بهداشت حرفه ای است که در جهت تأمین سلامت محیط کار و کارگران تلاش می کند . امید است کارفرمایان با اجرای مدیریت استقرار برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار و انجام بموقع معاینات شغلی کارگران همواره در جهت تأمین و حفظ سلامت کارگران در محیط های کار تلاش نمایند و با اجرای صحیح برنامه ها و رعایت استانداردهای بهداشت حرفه ای در محیط کار و کنترل عوامل      زیان آور ، فرهنگ سلامت کار و ایمنی را ارتقاء داده و شاهد توسعه اقتصادی کشورمان بیش از پیش باشیم .

  • گروه خبری : رفسنجان
  • کد خبر : 32649
کلمات کلیدی