• 90/06/27 - 10:09
  • 4
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

رفسنجان/ گزارش ثبت نام دانشجويان جديد الورود

ثبت نام از دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 91-90 د روزهاي 22/6/90 ، 23/6/90 و 24/6/90 در سالن ورزشي مرتضوي به روش متمركز با حضور تمامي دست اندركاران ثبت نام انجام شد.

ثبت نام از دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 91-90 د روزهاي 22/6/90 ، 23/6/90 و 24/6/90 در سالن ورزشي مرتضوي به روش متمركز با حضور تمامي دست اندركاران ثبت نام اعم از دانشكده هاي مربوطه، اداره كل آموزش دانشگاه حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و نمايندگان بانك ملي و بانك تجارت طبق مصوبات صورتجلسه چهارمين جلسه ستاد بازگشايي مهر انجام گرديد.

رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه در مقاطع مختلف در سال 91-90 تعداد 18 رشته مي باشد كه از اين رشته ها به تعداد ظرفيت هاي ذيل دانشجو پذيرش شده است.

-         رشته پزشكي                                 80 نفر

-         رشته دندانپزشكي                                  32 نفر

-         رشته هاي كارشناسي ارشد                     16 نفر

-         رشته پرستاري                                       32 نفر

-         رشته مامايي                                          27 نفر

-         رشته پيراپزشكي                                                200 نفر

-         رشته فوريتهاي پزشكي                           30 نفر

جمعاً                                          400 نفر
  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 43888
کلمات کلیدی