خدمات بهداشتی درمانی در مناطق رحمت آباد و رستم آباد رفسنجان ارتقا پیدا می کند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

خدمات بهداشتی درمانی در مناطق رحمت آباد و رستم آباد رفسنجان ارتقا پیدا می کند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در راستای طرح تحول سلامت، برنامه ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی حاشیه شهرها در منطقه رستم آباد و رحمت آباد رفسنجان اجرایی خواهد شد.

۶۸۲ گواهینامه بهداشتی صادرات پسته از رفسنجان به اتحادیه اروپا صادر شد
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

۶۸۲ گواهینامه بهداشتی صادرات پسته از رفسنجان به اتحادیه اروپا صادر شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: تعداد ۶۸۲ گواهینامه بهداشتی صادرات پسته و مغز پسته به اتحادیه اروپا توسط آزمایشگاه مواد غذایی رفسنجان در ۹ ماهه اول سال جاری صادر شده است.

پخش مستقیم مصاحبه تلویزیونی
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

پخش مستقیم مصاحبه تلویزیونی

پخش مستقیم مصاحبه تلویزیونی رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پیرامون روند اجرایی شدن برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان رفسنجان از شبکه استانی سیمای مرکز کرمان هم اکنون در حال پخش است.