برگزاری کمیته فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

برگزاری کمیته فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی

کمیته فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی و ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور معاون فنی حوزه سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

سلامت دهان و دندان 40 هزار دانش آموز رفسنجانی بررسی می شود
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

سلامت دهان و دندان 40 هزار دانش آموز رفسنجانی بررسی می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به آغاز طرح تحول سلامت دهان و دندان دانش آموزان در این شهرستان، از بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان 40 هزار دانش آموز رفسنجانی خبر داد.

لزوم رعایت اصول بهداشت فردی برای پیشگیری از کورنا ویروس
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تأکید کرد:

لزوم رعایت اصول بهداشت فردی برای پیشگیری از کورنا ویروس

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: کورنا ویروس ها نوعی ویروس هستند که عموما باعث سرما خوردگی معمولی در انسان می شوند اما برخی از آنها مانند سارس می توانند باعث بیماری تنفسی شدیدتر و گاهی مرگ بیمار شوند.