علاقه و دغدغه مسئولان دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در اجرای طرح کوهورت بی‌نظیر است
علاقه و دغدغه مسئولان دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در اجرای طرح کوهورت بی‌نظیر است

علاقه و دغدغه مسئولان دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در اجرای طرح کوهورت بی‌نظیر است

به گزارش خبرنگار وب دا ، دکتر حسین پوستچی در حاشیه آیین افتتاحیه مرکز کوهورت رفسنجان اظهار داشت: مطالعه کوهورت زمانبر و هزینه‌بر است و در تعداد معدودی از شهرستان‌های کشور این طرح در حال اجرا است