• 95/01/08 - 11:43
  • 19
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خبر داد:

مراجعه بیش از 10 هزار نفر به بیمارستانها ی رفسنجان و انار در تعطیلات نوروزی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گ فت: از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون تعداد 10 هزار و 490 نفر به مراکز بیمارستانی شه رستان رفسنجان و انار مراجعه کرده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گ فت: از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون تعداد 10 هزار و 490 نفر به مراکز بیمارستانی شه رستان رفسنجان و انار مراجعه کرده اند.
دکتر محمدرضا میرزابیگی در گفتگو با خبرنگ ار وب دا اظهار کرد: از 27 اسفند ماه تا پایا ن تعطیلات نوروزی سه مرکز بیمارستان علی ا بن ابیطالب(ع)، بیمارستان مرادی و نیک نفس رفسنجان و بیمارستان ولی عصر(عج) انار به طور شبانه روزی به بیماران خدمات درمانی ارائه می کنند.
وی افزود: از 27 اسفند تا 6 فروردین ماه ت عداد 3474 نفر به بیمارستان علی ابن ابیطا لب(ع)، 2796 نفر به بیمارستان مرادی، 1546 نفر به بیمارستان نیک نفس و 2674 نفر به بیمارستان ولی عصر(عج) انار مراجعه کرده و خدمات دریافت کرده اند.
وی یادآور شد: در مدت یاد شده کلیه درمانگ اههای سطح شهر به طور شیفتی و در تاریخ ها ی مشخص شده به بیماران سرپایی خدمات درمان ی داده اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ب یان داشت: در تعطیلات نوروزی 5 داروخانه د ر رفسنجان و انار به طور شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم عزیز در شهرستان های رفسنجان و انار هستند.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: تعداد 20 پایگاه فوریتهای پزشکی شامل 3 پایگاه شهری و 17 پ ایگاه جاده ای با پوشش کامل تمام جاده های شهرستان های رفسنجان و انار را خدمات پیش بیمارستانی ارائه می دهند و در این ارتبا ط شماره تلفن 115 همواره پاسخگو خواهد بود .
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان د ر پایان همچنین گفت: همشهریان رفسنجان و ا نار و مسافران نوروزی می توانند شکایات خو د را از مراکز درمانی، داروخانه ها و درما نگاههای سطح شهر رفسنجان و انار از طریق س امانه پیامکی 500013434280018 با ما در میان بگذارند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,رفسنجان
  • کد خبر : 142474
کلمات کلیدی