آیین بهره برداری از ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی/ یادواره ۱۶۴ شهید مدافع سلامت