بیست و چهارمین همایش روز جهانی آسم/ اصلاح باورهای نادرست درباره آسم