دوره‌ی آموزشی کرونا و آینده‌پژوهی حوزه سلامت در ایران برگزار می شود