مستند پرتره مسیحادم/ معرفی چهره های برتر پزشکی ایران