هفته سلامت/ پنجشنبه دوم اردیبهشت؛ مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر