وبینار آموزش خانواده ها/ روز جهانی آسم/ اصلاح باورهای نادرست درباره آسم