وبینار مدیران ارشد سازمانی جهانی بهداشت و منطقه مدیترانه شرقی با موضوع پرستاران نیروهای خط مقدم مبارزه با کووید ۱۹