• 99/02/30 - 09:25
  • 129
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

سياست‌هاي كلي نظام اداري

.

سياست‌هاي كلي نظام اداري

حضرت آيت الله خامنه‌اي با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري، همه مخاطبان اين سياست‌ها را موظف كردند زمان‌بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، كليه مخاطبان اين سياست‌ها را موظف فرمودند زمان‌بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.

متن سياست‌هاي كلي نظام اداري كه به رؤساي قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:

 

سياست‌هاي كلي نظام اداري

1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.

2- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.

3- بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به‌منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي.

4- دانش‌گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.

5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان.

6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.

7- زمينه سازي جذب و نگه­داري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.

8- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.

9- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.

10- چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.

12- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.

13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.

 14- كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم­انداز.

15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.

16- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.

17- خدمات­رساني برتر، نوين و كيفي به‌منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.

18- شفاف­سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح.

 19- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري.

20- قانون­گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخ‌گويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها.

21- نهادينه­سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال.

22- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.

24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و به‌كارگيري نظام مؤثر پيش‌گيري و برخورد با تخلفات.

25- كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات.

26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.

مخاطبان محترم اين سياست‌ها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان‌بندي مشخص براي عملياتي شدن آن تهيه و پيشرفت آن در فواصل زماني معين گزارش نمايند.

سيدعلي خامنه‌اي

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,سياست ها و برنامه ها
  • کد خبر : 12439
کلمات کلیدی