• 97/03/29 - 11:22
  • 23
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حکمی؛

انتصاب دکترمحمد امیری بعنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دکتررضا چمن رییس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد امیری را بعنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امناء منصوب نمود.متن ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد امیری

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام و احترام

      نظر به تعهد، تخصص و حسن سوابق خدمتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استفاده از آرای صاحبنظران و اندیشمندان و طرح موضوعات راهبردی در جلسات هیات امناء با رعایت قوانین و مقررات در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف دانشگاه، با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و جلب مشارکت کلیه مدیران و کارکنان محترم در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید:

1- هماهنگی و ایجاد ارتباط فعال و کارشناسی مستمر بین اعضاء هیأت امناء، دبیرخانه مجامع، شوراها و هیأت های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تمامی معاونین و مشاورین دانشگاه؛

2-یافتن راهکارهای اجرایی مناسب و اطمینان از انجام تکالیف مختلف مندرج در صورتجلسات هیأت امناء

3-تهیه گزارشات، پیش نویس مصوبات، ثبت و پیگیری تصمیمات و سیاستگذاری های اتخاذ شده  در جلسات هیأت امناء

4- رصد اجرایی شدن مصوبات وارائه گزارشات دوره ای درخصوص اجرای مصوبات هیأت امناء، بودجه و عملیات مالی و حسابرسی

5-مستند سازی و ایجاد بانک اطلاعات از مصوبات، گزارشات و عملکرد و آخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبات

6-تهیه گزارشات، پیش نویس مصوبات، ثبت و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در شورای دانشگاه

7- تهیه  و تنظیم بودجه و عملیات مالی و حسابرسی با هماهنگی اینجانب و ارائه آن به دبیرخانه مرکزی و کلیه اعضاء هیأت امناء؛

8-برگزاری جلسات هیأت امناء دانشگاه حسب ضرورت با نظر ریاست دانشگاه بصورت فوق العاده

9- بازنگری و مطالعه دستورالعمل ها، قوانین مرتبط و ارائه اصلاحات در زمینه های مدیریت و فعالیت‌های دانشگاه مرتبط با شرح وظایف هیأت امناء

10- هماهنگی برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی هیأت امناء در راستای مصوبات، پیشنهادات و تکالیف تعیین شده توسط هیأت امناء

11-مشاوره در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های استراتژیک و عملیاتی سطوح سازمانی مختلف

12- برنامه ریزی لازم جهت حضور اعضاء محترم هیأت امناء در سطح دانشگاه خارج از زمان های شرکت در جلسات و ایجاد ارتباط با سطوح مختلف مدیریتی به منظور آشنایی هرچه بیشتر اعضاء با شرایط و وضعیت دانشگاه

 شایان ذکر است پیش از این دکتر محمد حسن امامیان  عهده دار ریاست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه بود که در جلسه معارفه دکترامیری سرپرست جدید دبیرخانه هیات امنا ؛ضمن تکریم دکترامامیان از تلاش و جدیت و اهتمام ایشان درمدت مسئولیت توسط رییس دانشگاه ومعاونین قدردانی به عمل آمد

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 177893
کلمات کلیدی