• 91/12/16 - 12:47
  • 15
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به گزارش خبر نگار وبدا

برگزاري جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دومين جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال جاری با محوريت حسابرسي سال 90 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

دراین جلسه با حضور دکتر حسن امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی، دکتر اعرابی رئیس دانشگاه، اعضاء هیأت امناء و نمایندگان معاونت های وزارت متبوع در تهران در محل دائمي دبيرخانه هيات امناهاي دانشگاه تشكيل گرديد

شایان ذکر است علاوه برموضوعات مرتبط با حسابرسي سال90 چند پیشنهاد مشترک هیات امناهای دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 84447
کلمات کلیدی