• 92/09/27 - 13:51
  • 12
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش خبرنگار وبدا

برگزاري سيزدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي در شاهرود

سيزدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در آمفي تاتر البرز شرقي برگزار گرديد.

سيزدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در آمفي تاتر البرز شرقي برگزار گرديد.

دكتر اماميان معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در مراسم افتتاحيه سمينار گفت : شعار"ما مي توانيم" كه رهبر معظم انقلاب  برآن تاكيد فرمودند علاوه بر اينكه بيانگر توانمندي و پتانسيل هاي موجود در جامعه اسلامي مي باشد به نوعي الزام آور و مسئوليت آفرين بويژه در عرصه دانش از جمله در حوزه پژوهش مي باشد.
دكتراماميان اعلام داشت تولیدات علمی و پژوهشي دانشگاه كه نشان دهنده رشد شاخصهاي پژوهشي مي باشد  در 9ماه سال 92 بيشتر از كل سال 91 بوده است و اميدواريم بتوانیم علم تولید شده را به محصول و سپس به ثروت تبدیل نموده تا در بين كشورهاي منطقه كه با برخي از آنها از اين نظر در رقابت مي باشيم حائز برتر و بهتر گرديم.

دكتر رحيمي سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي گفت : براي اولين بار در طول سالهاي برگزاري اين همايشها داوري مقالات توسط داوران هيئت علمي و داوران برگزيده دانشجويي سراسر كشور بطور همزمان انجام گرديد.

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي در رابطه با سيزدهمين سمنار كشوري افزود: اولين تبليغات انجام شده از نيمه خرداد سال جاري و آخرين مهلت ارسال مقالات30 مهر ماه كه در مجموعه  285 خلاصه مقاله به دبيرخانه سمينار ارسال گرديد كه 19 عدد به بصورت سخنراني و 55 عددبه صورت پوستر پذيرفته شد.

همچنين برگزاري دو كارگاه كشوري در زمان برگزاري همايش كه مدرسين اين كارگاهها از اعضائ محترم هيئت علمي و پرسنلي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود مي باشند و از داوران دانشجويي در اعضاي داوري پانلهاي سخنراني همكاري بعمل آمد.
شايان ذكر است سيزدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي در روزهاي 7 2و 8 2آذرماه برگزار مي گردد.

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 99966
کلمات کلیدی