• 91/08/23 - 07:44
  • 10
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش و بدا دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

دومين همايش قرآن پژوهي و طب در شاهرود برگزار گرديد

دومين همايش قرآن پژوهي و طب در 23آبان ماه در تالار سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار شد دكتر اعرابي رئيس دانشگاه علوم پزشكي با اشاره به گستردگي حوزه هاي تربيتي قرآن در موضوعات مختلف اجتماعي، پزشكي فرهنگي، فردي و خانوادگي گفت: سلامت در قرآن محوري ترين موضوع هدايت و رستگاري انساني بشمار مي رود چرا كه سلامتي علاوه بر حيات دنيوي در زندگي اخروي انساني و داخل شدن به رضوان الهي مورد تأكيد قرار گرفته است.

دومين همايش قرآن پژوهي و طب در 23آبان ماه در تالار سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار شد.

دكتر اعرابي رئيس دانشگاه علوم پزشكي با اشاره به گستردگي حوزه هاي تربيتي قرآن در موضوعات مختلف اجتماعي، پزشكي فرهنگي، فردي و  خانوادگي گفت: سلامت در قرآن محوري ترين موضوع هدايت و رستگاري انساني بشمار مي رود چرا كه سلامتي علاوه بر حيات دنيوي در زندگي اخروي انساني و داخل شدن به رضوان الهي مورد تأكيد قرار گرفته است.

دكتر اعرابي در ادامه افزود: پژوهش در قرآن در واقع وارد شدن به منظومه اي بي كران است كه آدميان به فراخور توان و ظرفيت خود امكان بهره مندي از آن را خواهند يافت بخصوص درموضوع طب به معناي سلامتي، بهداشتي، پيشگيري و درمان بيماريهاي مختلف جسمي و رواني براي هر محقق آشنا به كلام قرآن امكان استفاده و بهره مندي مورد نياز را فراهم ميكند.

رئيس همايش  قرآن پژوهي و طب در خصوص اين همايش گفت:برگزاري دومين همايش قرآن پژوهي و طب در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در مقايسه با اولين سال برگزاري خوشبختانه از حيث كميت و كيفيت آثار ارسال شده و پژوهشهاي بعمل آمده پيشرفت بسيار چشمگيري داشته است كه از يك طرف نشانگر افزايش ميزان استقبال از اين همايش واينگونه موضوعات در بين محققين دانشجويان و اساتيد و از سوي ديگر بيانگر سطح نياز جامعه به اين موضوعات مي باشد.

شايان ذكر است در اين همايشيك روزه سخنراني، مقاله و پوستر با موضوعات :قرآن و ارتقاء سلامت قرآن و جنين شناسي قرآن و سلامت جسماني، راهكارهاي قرآني در ارتباط با سالمندان دريافت متقابل آيات قرآن با رويكرد سطوه پيشگيري و بيش از 50موضوع ديگر ارائه گرديد.

همچنين برگزاري كارگاه روش تحقيق در حوزه قرآن طب از برنامهاي جانبي همايش قرآن پژوهي و طب بود .

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 76535
کلمات کلیدی