• 97/02/16 - 11:08
  • 24
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری ازساعت ۹ الی ۱۱ توسط دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی با شرکت اعضای هیات علمی و علوم پایه ، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری ازساعت ۹ الی ۱۱ توسط دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی با شرکت اعضای هیات علمی و علوم پایه ، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.

 رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هدف ازایجاد نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران را بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت ،توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سلامت،صرفه جویی و مدیریت هزینه ها و افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش ها برشمرد.

دکتر کبیری همچنین با اشاره به سامانه نوپا که  شامل ۱۲ سامانه به هم پیوسته است افزود: که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تهیه گردیده است افزود :این سامانه ها عبارتند از۱- سامانه مشابهت یاب مقالات ۲- سامانه پایان نامه پزشکی ۳-سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی۴- سامانه علم سنجی دانشگاه ها ۵-سامانه مجلات علمی پژوهشی ۶- سامانه مجلات نامعتبر۷ - سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی۸- سامانه اخبار پژوهش های سلامت ۹- بانک اطلاعات طرحهای تحقیقاتی۱۰- سامانه بانک اطلاعات مقالات ۱۱- سامانه مدیریت انتشارات ۱۲- سامانه اخلاق در پژوهش .

شایان ذکراست این کارگاه در ساعت ۱۲ الی ۱۴برای اعضای هیات علمی بالینی در سالن آموزش بیمارستان امام حسین (ع)شاهرود نیز برگزار گردید.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 176387
کلمات کلیدی