• 97/04/23 - 14:35
  • 15
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
رییس دبیرخانه هیات امناء وزارت بهداشت خبرداد:

کسب رتبه "شایسته " در دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود امروز شنبه 23 تیرماه سال جاری با حضور دکتر امین لو مشاور وزیربهداشت درامور برنامه و بودجه و دبیر مجامع وهیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی،دکترچمن رییس دانشگاه ،دکتر علی اکبر رجبی- دکتر محمد شریعتی- دکتر سید عباس موسوی -دکتر سید امیرمحسن ضیائی ، دکتر رستمیان و دکتر مهدی شادنوس اعضای هیات امنا ، نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت متبوع ، معاونین و مسئولین دانشگاه با محوریت بررسی ثبت عملکرد فعالیت ها و عملکرد در سامانه برنامه عملیاتی و چند دستور کار مشترک و اختصاصی در محل دبیرخانه هیات امنا وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود امروز شنبه 23 تیرماه سال جاری  با حضور دکتر امین لو مشاور وزیربهداشت درامور برنامه و بودجه و دبیر مجامع وهیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی،دکترچمن رییس دانشگاه ،دکتر علی اکبر رجبی- دکتر محمد شریعتی-  دکتر سید عباس موسوی -دکتر سید امیرمحسن ضیائی ، دکتر رستمیان و دکتر مهدی شادنوس اعضای هیات امنا ، نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت متبوع ، معاونین و مسئولین دانشگاه با محوریت بررسی ثبت عملکرد فعالیت ها و عملکرد در سامانه برنامه عملیاتی و چند دستور کار مشترک و اختصاصی در محل دبیرخانه هیات امنا وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر امین لو رییس دبیرخانه هیات امنا وزارت بهداشت با اشاره به ارایه گزارش وضعیت اجرای برنامه عملیاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود براساس ارزیابی های بعمل آمده بیان داشت : باتوجه به ثبت عملکرد فعالیت ها و عملکرد در سامانه برنامه عملیاتی و نتیجه ارزیابی به عمل آمده اعم از خود اظهاری و انطباق، وضعیت دانشگاه علکم پزشکی شاهرود دردستیابی به اهواف برنامه عملیاتی از تمامی جنب های با اهمیت موفق به کسب " رتبه شایسته" در بین دانشگاه علوم پزشکی سراسر گردید.

وی در ادامه اظهار داشت  : وزارت بهداشت در اجرای برنامه عملیاتی ،دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور را در 5 سطح ( سرآمد ، شایسته ، مقبول ، متعهد به تلاش و مردود ) رتبه بندی نموده است که این دانشگاه بامدیریت کارآمد و به روز در اجرا و  ثبت عملکرد و فعالیت ها موفق به کسب رتبه "شایسته"  شد.

دکتر رضا چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این جلسه شاخص های عملکردی دانشگاه در حوزه های بهداشتی ،درمانی، آموزشی ،پژوهشی،غذا ودارو، توسعه  مدیریت و دانشجویی وفرهنگی را ارایه نمود که باتوجه به  وضعیت شاخص های مذکور که نسبت به سال قبل ارتقاء و بهبود یافته بود تقدیر و تشویق اعضای هیات امنا را همراه داشت.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 178724
کلمات کلیدی