• 97/11/08 - 15:12
  • 81
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
وبدا شهرکرد

كنفرانس آموزشي پيشگيري از خطاهاي درماني در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار شد

وبدا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، از برگزاري كنفرانس آموزشي پيشگيري از خطاهاي درماني با حضور يكصدنفر از پزشكان عمومي ، پرستاران، كاركنان رشته هاي اطاق عمل، بيهوشي، مامايي، راديولوژي ،آزمايشگاه و مديريت بهداشت ودرمان درتمامي مقاطع: كارداني، كارشناسي وارشد اين دانشگاه با رويكرد ايمني بيمار خبر داد.

وبدا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، از برگزاري كنفرانس آموزشي پيشگيري از خطاهاي درماني با حضور يكصدنفر از پزشكان عمومي ، پرستاران، كاركنان رشته هاي اطاق عمل، بيهوشي، مامايي، راديولوژي ،آزمايشگاه و مديريت بهداشت ودرمان درتمامي مقاطع: كارداني، كارشناسي وارشد اين دانشگاه با رويكرد ايمني بيمار خبر داد.

به گزارش وبدا؛ دكتر محسن درخشان افزود: اين كنفرانس آموزشي يكروزه سه شنبه مورخ 25 ديماه 97 در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد. به گفته وي، دكتر عليمراد سليميان مدير درمان دانشگاه ، دكتر علي سامان پور رئيس سازمان پزشكي قانوني استان، دكتر مرضيه خليل زاده از متخصصين پزشكي قانوني و عباس بحريني كارشناس مسئول ايمني بيمار مدرسين اين كنفرانس بودند. دكتر درخشان گفت: كنفرانس آموزشي پيشگيري از خطاهاي درماني به همت اداره نظارت واعتبار بخشي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار و براي شركت كنندگان ضمن صدور گواهي آموزشي امتياز آموزش مداوم در نظر گرفته شد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهركرد
  • کد خبر : 186282