• 92/02/17 - 09:13
  • 138
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

ارتقای مرتبه پنج تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

.

ارتقای مرتبه پنج تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دويست و بیست و پنجمین نشست هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي با حضور دكتر ابوالقاسمي و سایر اعضا 17 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در اين نشست پس از بحث و تبادلنظر اعضا پيرامون پروندههاي مطروحه، با ارتقاي مرتبه پنج تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه موافقت صورت گرفت.  

بنا به گفته دكتر حسين وحيدي دبير هيات مميزه دانشگاه، درنشست مذكور با ارتقاي دكتر مهنوش فروغی به دانشیاری و رسمی قطعی از دانشكده پزشکی، دكتر آزاده جولایی به دانشیاری و رسمی قطعی از دانشکده پزشکی، دکتر اصغر قاسمی ورنامخواستی به دانشیاری پژوهشی و رسمی قطعی از پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دکتر فریدون پوردانش به دانشیاری از دانشکده دندانپزشکی و دکتر شهرام وثوقی به استادیاری از دانشکده سلامت موافقت به عمل آمد.

روابط عمومي دانشگاه كسب اين توفيق را به اساتيد ارجمند تبريك گفته وآرزوي توفيق روزافزون آنان را در تمامي مراحل زندگي دارد.

خبرنگار: سعيده عباسي

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهيد بهشتي
  • کد خبر : 94612
کلمات کلیدی