• 92/06/18 - 11:54
  • 15
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایجاد تحول در اورژانسها افزایش چشمگیر رضایتمندی بیماران را در پی داشت

.

ایجاد تحول در اورژانسها افزایش چشمگیر رضایتمندی بیماران را در پی داشت

 روابط عمومی دانشگاه: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه  تحولات انجام شده در اورژانس بیمارستانها را سبب افزایش چشمگیر رضایتمندی بیماران برشمرد.

 دکتر هاشمی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی معاونت درمان دانشگاه با اشاره به طرح بازسازی و جایگزینی اورژانس بیمارستانها گفت: در این طرح اورژانس ۱۱بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله بیمارستان امام حسین(ع)، آیت ا... طالقانی، کودکان مفید، اختر، شهدای تجریش و لقمان حکیم مورد بازسازی و جایگزینی قرار گرفتند.

وی هدف از نوسازی و بازسازی اورژانسها را افزایش کیفیت ارایه خدمات و رضایتمندی مردم عنوان کرد و افزود:  در این راستا فضای فیزیکی و تجهیزات اورژانسها متحول شد و اقداماتی نظیر حضور متخصص مقیم اورژانس، تعیین تکلیف بیماران در کمتر از شش ساعت و خروج از اورژانس در کمتر از ۱٢ ساعت، تعبیه داروخانه، رادیولوژی و آزمایشگاه در کنار اورژانس نیز بمنظور ارتقای کیفیت خدمات صورت گرفت.

دکتر هاشمی با بیان این مطلب که در زمان ورود بیماران طرح رضایت سنجی نیز انجام شده است خاطرنشان کرد: در این طرح  کارشناسان ما پس از ترخیص  بیماران با آنها تماس گرفته و میزان رضایتمندی بیماران را جویا می شوند که این امر توسط اداره حاکمیت بالینی بیمارستانها انجام می پذیرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان دانشگاه در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: اجرای این دستورالعمل ها تاثیر چشمگیری بر افزایش میزان رضایتمندی مردم داشته است.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهيد بهشتي
  • کد خبر : 94987
کلمات کلیدی