• 93/02/20 - 12:22
  • 5
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

بازدیدهای ریاست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه از مراکز مجری طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

.

بازدیدهای ریاست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه از مراکز مجری طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

روابط عمومی دانشگاه: دکتر پیوندی رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه در طول هفته گذشته تقریبا اکثر مراکز مجری طرح تحول سلامت را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.

در این بازدیدها که در راستای پایش اجرای طرح تحول سلامت در دانشگاه صورت گرفت، رئیس دانشگاه و معاونان وی ضمن بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی روند اجرای طرح ملی تحول سلامت را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و به ارزیابی آن پرداختند.

در طول بازدیدهای مذکور دکتر پیوندی و معاونان دانشگاه ضمن بررسی پرونده ها و صورتهای مالی بیماران و همچنین گفتگو با بیماران بستری و همراهان آنها ، روند اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستانهای تابعه دانشگاه را رضایتبخش توصیف کرده و از نحوه ارایه خدمات به مراجعان ابراز رضایت کردند.

گفتنی است در خاتمه این بازدیدها اعضای هیات رئیسه دانشگاه  ضمن ارایه پیشنهادات و رهنمودهایی به منظور اجرای بهینه این طرح ابراز امیدواری کردند در روزهای آتی همچنان که مقرر است شاهد اجرای هرچه بهتر این طرح در دانشگاه  و تحول در سلامت مردم و جامعه باشیم.

خبرنگار: سعیده عباسی

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهيد بهشتي
  • کد خبر : 107436
کلمات کلیدی