• 92/04/20 - 15:43
  • 9
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

بازدید دکتر افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی از بیمارستان شهدای هفتم تیر

.

بازدید دکتر افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی از بیمارستان شهدای هفتم تیر

روابط عمومی دانشگاه: دکتر لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان شهدای هفتم تیر بازدید کردند.

در این بازدید سرزده دکتر افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دکتر امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر یاوری معاون درمان دانشگاه از بخشهای مختلف بیمارستان شهدای هفتم تیر نظیر اوژانس،  ICUمرکزی و ICUاورژانسبازدید بعمل آوردند.

در ابتدای این بازدید نشستی با حضور دکتر افتخاری، دکتر امامی رضوی، دکتر یاوری، دکتر امام هادی رئیس بیمارستان، سیدمهدی کرسوی کاشانی مدیر بیمارستان برگزار شد. در این نشست دکتر امام هادی رئیس بیمارستان به ارایه گزارشی از وضعیت و عملکرد بیمارستان پرداخت و مسایل و نیازهای مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سپس دکتر افتخاری و دکتر امامی رضوی به منظور آشنائی بیشتر با  نحوه ارایه خدمات به مراجعان به همراه ریاست و مدیریت بیمارستان از بخشهای مختلف  بیمارستان نظیر اوژانس،  ICUمرکزی و ICUاورژانس بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان نحوه ارایه خدمات قرار گرفتند.

یکی از نکات جالب توجه در بازديد مذکور  حضور دکتر امامی رضوی و دکتر یاوری بر بالین بیمار حادثه دیده ای در اتاق عمل بنا به درخواست دکتر بحر پیما جراح معالج بیمار بود که در نهایت دکتر یاوری و دکتر بحر پیما اقدامات درمانی لازم برای نجات بیمار را انجام دادند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهيد بهشتي
  • کد خبر : 94786
کلمات کلیدی