• 93/03/07 - 11:56
  • 10
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مركز تحقيقات علوم دارویي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي واحد ميزبان فرصت مطالعاتي داخل كشور شد

.

مركز تحقيقات علوم دارویي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي واحد ميزبان فرصت مطالعاتي داخل كشور شد

 مركز تحقيقات علوم دارویي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي واحد ميزبان فرصت مطالعاتي داخل كشور شد .

 طبق مصوبه شماره  706/3/پ88ص مورخ 10/6/88 كميته تخصصي "ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط ميزباني دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور، این مرکز تحقیقاتی دانشگاه بعنوان مركز تحقيقات علوم دارویي با عنواناولويت پژوهشي "طراحي ، ساخت ،دارورساني و اثرات بيولوژي عوامل ضد سرطان " تصويب شد .

از اهداف کلی مركز تحقيقات علوم دارویي دانشگاه میتوان به انتقال دانش به محققان  ، تقويت توان علمي و پژوهشي محققان و اعضاي هيات علمي در داخل كشور و استفاده بيشتر از پتانسيل هاي موجود در مراكز تحقيقاتی داخل كشور  اشاره کرد .

شرایط پذیرش متقاضیان فرصت مطالعاتی در این  مرکز تحقیقاتی به شرح زیر است :

متقاضی دوره فرصت مطالعاتی باید حداقل دارای تحصیلات در سطح لیسانس بوده و در صورت اشتغال موافقت و معرفی مرکز مورد اشتغال خود برای انجام فرصت مطالعاتی به صورت مأموریت آموزشی را کسب کند . امکان جذب متقاضیان آزاد غیر مأمور آموزشی در صورت اثبات عدم تعهد اشتغال به هیچ مرکز رسمی و دولتی و همچنین اثبات توانایی علمی ، زمانی و مالی متقاضی برای گذراندن دوره پس از کسب موافقت مسوولان مرکز تحقیقات علوم دارویی بلامانع است .
پذیرش متقاضیان منوط به موافقت یکی از اساتید دوره میزبانی مرکز تحقیقات علوم دارویی به عنوان استاد راهنمای متقاضی خواهد بود .
فرد متقاضی و مرکز مبدأ محل خدمت وی باید برای حضور و فعالیت تمام وقت متقاضی در دوره فرصت مطالعاتی برای حداقل شش ماه متعهد شود.
در صورت وجود مرکز مبدأ ، پروژه فعالیت پژوهشی باید برای هر دو مرکز تحقیقات علوم دارویی و مرکز مبدأ به عنوان پروژه تحقیقاتی چند مرکزی و با بودجه مشترک به تصویب رسیده و آنگاه کار متقاضی آغاز شود.
متقاضی باید متعهد شود که در طی مدت برگزاری دوره به صورت تمام وقت در محل اجرای پروژه حضور داشته و فعالیت داشته باشد .
پروژه فعالیت متقاضی باید با نظر و تأیید استاد راهنمای انتخاب شده در مرکز تحقیقات علوم دارویی و دقیقا در راستای پژوهشهای مورد تأیید برای دوره فرصت مطالعاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی باشد.
کلیه مسوولیت های تأمین و حمایت مالی ، مسافرتی و اقامتی متقاضی از سوی مرکز مبدأ تأمین خواهد شد .
در انتهای دوره فرصت مطالعاتی ارائه دو گزارش نهایی به زبانهای فارسی و انگلیسی به مرکز تحقیقات علوم دارویی که به تأیید استاد راهنمای مربوطه رسیده باشد .
داوطلبان واجد شرایط می توانند ،تقاضای خود را همراه CVبه مرکز تحقیقات علوم دارویی ارسال کرده و یا با شماره 88209627 و یا 88653239 تماس حاصل کنند .

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شهيد بهشتي
  • کد خبر : 108773
کلمات کلیدی