هشدار؛ بازگشت کرونا

هشدار؛ بازگشت کرونا

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «بعضی‌ها خیال میکنند قضیّه‌ی کرونا تمام شد، حل شد؛ نه، مسئله‌ی کرونا ادامه دارد...