• 95/01/07 - 11:32
  • 16
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بازدید نوروزی مدیرکل پدافندغیرعامل استان و معاون درمان دانشگاه

مدیر کل پدافند غیر عامل استان به همراه معاون درمان دانشگاه علوم م پزشکی قم ازستاداورژانس115، برخی ازپایگاههای شهری وجاده ای اورژانس، اورژانس هوایی، بیمارستان شهیدبهشتی و....بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، در این بازدید مهندس متقیان ضمن تبریک وخسته نباشید به مجموعه پرسنل حوزه سلامت بویژه پرسنل اورژانس115، موفقیت اورژانس قم رادرکسب موفقیت وبرتری درجهت زمان رسیدن بربالین مجروح ونیزانتقال راتبریک گفته ونداشتن فوتی درتصادفات جاده ای استان در نوروزامسال را با توجه به تعداد مجروحین بالا نتیجه همین اقدام بموقع اورژانس دانست.
در ادامه این بازدید ریاست مرکزاورژانس نیزاماری ازوضعیت تصادفات، مقایسه شرایط آمارمجروحان باایام مشابه سال قبل را ارایه نمود .
در پایان دکتر مظفری و مهندس متقیان ازطریق بیسیم سال جدیدرا به کلیه پرسنل اورژانس حاضردرشیفت که درشهروجاده های استان درحال انجام وظیفه بودند تبریک گفتند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,قم
  • کد خبر : 142402
کلمات کلیدی