• 94/12/02 - 12:42
  • 31
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به میزبانی معاونت غذا و داروی علوم پزشکی قم برگزار شد

چهارمین جلسه قطب مرکزی معاونت های غذا و داروی کشور

معاونت غذا ودارو ی دانشگاه علوم پزشکی قم میزبان معونین غذا ودارو ، مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اراک و دانشکده علوم پزشکی ساوه بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم،چهارمین جلسه قطب مرکزی معاونت های غذا و داروی کشور در روز اول اسفند ماه با حضور معاون طرح و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو کشور، مدیرامور استان ها و کارشناس اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان و با شرکت اعضای قطب یک از جمله معاونین غذا و دارو، مدیران و کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مرکزی، ساوه و قم در محل معاونت غذا و دارو قم تشکیل گردید. در این جلسه طبق دستور کار تعیین شده مطالب مورد نظر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
از مهمترین موارد مطروحه در جلسه لزوم ارائه مهلت ثبت نام در سامانه صدور پروانه الکترونیک داروخانه ها و همچنین بازنگری در ضوابط تاسیس ، بررسی نحوه تعلیق و ابطال بروانه های کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ، نیازسنجی برنامه های آموزشی سال 1395 ، بررسی برنامه عملیاتی سال 1395 بود.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,قم
  • کد خبر : 140949
کلمات کلیدی