• 94/06/30 - 14:40
  • 3
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از بیمارستان صحرایی شهید ولیان

دکتر علی محمد ورزی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در محل استقرار بیمارستان صحرایی شهید ولیان حضور یافته و از قسمت های مختلف این بیمارستان بازدید کرد. دکتر ورزی گفت

دکتر علی محمد ورزی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در محل استقرار بیمارستان صحرایی شهید ولیان حضور یافته و از قسمت های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.

دکتر ورزی گفت: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز برای اولین بار در چنین برنامه های ارزشمندی همزمان اجرای برنامه ، طرح تحقیقاتی آسیب شناسی و تعیین اثربخشی این بیمارستان با هدف شناسائی چالش ها و ارتقاء خدمات مشابه که در آینده در دیگر نقاط استان برگزار می گردد را انجام می دهد تا نتایج حاصله در هنگام بروز بحرانها و حوادث غیرمترقبه احتمالی بکار بسته شوند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,لرستان
  • کد خبر : 132414
کلمات کلیدی