• 94/06/30 - 14:42
  • 5
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بیمارستان صحرایی شهید ولیان بازدید کرد.

دکتر پیمان آسترکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه پنجمین بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی صبح روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه به شهرستان الیگودرز سفرکرده بود از بیمارستان صحرایی شهید ولیان بازدید کرده و از نزدیک با پرشکان و کارکنان بسیجی دست اندرکار

دکتر پیمان آسترکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه پنجمین بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی صبح روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه به شهرستان الیگودرز سفرکرده بود از بیمارستان صحرایی شهید ولیان بازدید کرده و از نزدیک با پرشکان و کارکنان بسیجی دست اندرکار این برنامه به گفتگو پرداخت.

معاون درمان دانشگاه برپایی بیمارستانهای صحرایی را نوعی رزمایش برای حفظ آمادگی دست اندرکاران و متولیان حوزه سلامت برشمرده تا با ارتقاء سطح آمادگی ها، در مواقع بروز بحران و حوادث غیر مترقبه عملکرد خوب و موثری از خود به نمایش بگذارند.

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,لرستان
  • کد خبر : 132415
کلمات کلیدی